To my

 

tomy01

 

Obecnie Sekcja Strzelecka ,, SOKÓŁ” w Rynie skupia 16 członków zwyczajnych, jednego członka Honorowego i dwóch kandydatów.

Członkiem zbiorowym Sekcji jest też Grupa Żeglarska Ryn ,,Zofiówka”, której młodzież żeglarska z Rynu w ramach rekreacji podczas okresów gdy nie uprawia się żeglarstwa na wodzie i lodzie odbywa zajęcia rekreacyjno-sportowe. Zajęcia strzeleckie z młodzieżą prowadzone są społecznie przez kolegów z ,, Sokoła”.

Kilkakrotnie przeprowadzaliśmy bezpłatne zawody strzeleckie dla młodzieży.

 

tomy04

 

Systematycznie odbywają się treningi strzeleckie i po powiadomieniu gospodarzy strzelnicy myśliwi przestrzeliwują tutaj swoją broń.

Każdą obecność z bronią na strzelnicy obowiązkowo wpisuje się do ,,księgi pobytu na strzelnicy.”

Kierownictwo Sekcji kładzie duży nacisk na ekologiczne użytkowanie obiektu i ochronę przyległego terenu leśnego oraz jeziora i bezpieczeństwo strzelań.

Kierownictwo Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie:

Prezes Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie– Krzysztof Cybul

Kierownik Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół”– Jacek Basiński

Sekretarz Sekcji, magazynier broni – Mirosław Kowalski

Skarbnik, magazynier broni – Krzysztof Czarniecki

Gospodarz strzelnicy – Jerzy Maruchacz Magazynier broni – Jerzy Dziokan

Większość członków posiada uprawnienia na używanie broni do celów sportowych i jest jednocześnie członkami Klubu Polskiego Związku Strzelectwa

Sportowego ,, Garda” w Ostródzie, a jeden kolega należy też do Klubu Strzelectwa Sportowego ,,Sagittarius” w Piątnicy.

W naszych szeregach jest: trzech instruktorów strzelectwa sportowego,

dwóch sędziów strzelectwa sportowego kl. II

trzech sędziów strzelectwa sportowego kl. III

sześciu kolegów posiada uprawnienia ,, prowadzącego strzelanie”. 12 kolegów uzyskało patent strzelecki

 

Osoby mające uprawnienia na posiadanie broni do celów sportowych co roku zaliczają strzelania na licencję sportową podczas zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

tomy03

 

Koledzy z ,,Sokoła” uczestniczą w zawodach wojewódzkich, krajowych oraz zagranicznych odnosząc duże sukcesy sportowe.

Oto kilka przykładów:

Kol. Krzysztof Czarniecki z ,,Sokoła” odnosi największe sukcesy w strzelaniu długodystansowym (,,snajperskim”) w klasie OPEN

2012r. na dystansie 450m – drugi Wicemistrz Polski brązowy medal

2013r. na dystansie 600m – Mistrz Polski – złoty medal

2014r. na dystansie 450m – drugi Wicemistrz Polski – brązowy medal

300 m – pierwszy Wicemistrz Polski – srebrny medal

Klasyfikacja generalna – drugi Wicemistrz – medal brązowy

Kol. Jerzy Dziokan – Bartoszyce 2011 Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Długodystansowym. Pierwsze miejsce na dystansie 300m

Kol. Jacek Basiński Ogólnopolskie Zawody w Strzelaniu

Długodystansowym ,, Zimowy Snajper”

Bartoszyce 2012 – Drugie miejsce na dystansie 300m

Kol. Jerzy MaruchaczPuchar Warmii i Mazur – Mątki 2013

III miejsce – karabinek sportowy na dystansie 50m

Kol. Wojciech Dziokan– Ogólnopolskie Zawody w Strzelaniu Długodystansowym ,, Zimowy Snajper”

Bartoszyce 2014 – Pierwsze miejsce na dystansie 300m

Kol. Stanisław Ziuzia wicemistrzostwo woj. Warmińsko-Mazurskiego

w pistolecie sportowym PSP. wrzesień 2015.

W tym roku kilku kolegów uczestniczyło w długodystansowych zawodach strzeleckich na Litwie.

Jesteśmy organizacją utrzymującą się i działającą z własnych składek i wykonywanych prac na rzecz Sekcji Strzeleckiej ,, SOKÓŁ”.

Sekcja nasza działa przy Stowarzyszeniu Sportowym i Rekreacyjnym w Rynie.

Wszyscy koledzy z uprawnieniami, a jest ich znaczna większość to członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.