Sekcja Strzelecka „SOKÓŁ” Ryn – dane adresowe

Sekcja Strzelecka „SOKÓŁ” Ryn

ul. Albina Nowickiego 21

11-520 Ryn

NIP 845 198 79 46

nr rachunku bankowego

06 1600 1462 1835 8484 2000 0001

Zarząd klubu

Prezes – Jacek Basiński

Wiceprezes – Jerzy Dziokan

Sekretarz  – Mirosław Kowalski

Skarbnik – Krzysztof Czarniecki

Członek Zarządu – Grzegorz Niezbecki