IV Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

IV ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

03 grudnia ( niedziela) 2017r.  o godz. 09.30

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

 

III ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 1. Cel turnieju: – popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy  w wieku pow. 16 lat.
 2. Termin i miejsce turnieju: niedziela 03.12.2017 r. godz. 09.30 strzelnica sportowa „SOKÓŁ” w Rynie (pomiędzy jeziorami Ołów i Orło – dojazd od Giżycka pierwszą drogą w prawo, w lesie za m. Canki, znak rozpoznawczy – żółta taśma).

 3. KONKURENCJE:

 1. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 100 m, tarcza NT 23p
 2. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 100 m, cel – dzwon, czas konkurencji 1 minuta, czas przygotowawczy 2 minuty.
 3. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa leżąca, 3+10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 50 m, tarcza TS–4;
 4. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa klęcząca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 25 pkt, odległość 50 m, cel reaktywny (biathlonka)
 5. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 2 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 15 m, cel reaktywny + rzutek

 

 1. Warunki bezpieczeństwa: warunki bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed strzelaniem zgodnie z Regulaminem Strzelnicy i Regulaminem Zawodów.

 

 1. Uczestnicy turnieju korzystają z broni i amunicji dostarczonej przez organizatora.

 

 1. Opłata startowa: 50 zł od zawodnika – na miejscu przed zawodami.

 

 1. Termin zgłoszeń do 01.12.2017r, godz. 18:00..

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA należy wysłać emailem na adres  biuro@kssokol.pl

Treść zgłoszenia: Imię, nazwisko, data urodzenia nr pozwolenia na posiadanie broni lub adres zamieszkania.

 

W przypadku rezygnacji  z zawodów lub dyskwalifikacji zawodnika opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

 

 1. Wyposażenie: każdy uczestnik otrzyma okulary ochronne (mogą być okulary korekcyjne), ochraniacze słuchu.

 

 1. Nagrody:

 

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III puchary.

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od 4 – 6 otrzymają dyplomy.

 

 

Kierownik Zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Sędzia Główny – Jacek Basiński s. kl. II

Kierownik Biura Obliczeń – Waldemar Büttner s. kl. II,

 

Podczas zawodów  w trakcie przerwy spotkanie integracyjne

                przy grillu, kawie i herbacie.

 

                                     – organizatorzy  zawodów

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl  ,  biuro@kssokol.pl 

 

ZAWIADOMIENIE O IX OTWARTYCH ZAWODACH STRZELECKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

KLUB STRZELECKI „GARDA” w Ostródzie

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZAJĄ

 na

IX  OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHARY BURMISTRZA

MIASTA i GMINY  RYN


 1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, uczczenie rocznicy Konstytucji 3 Maja, spotkanie towarzyskie miłośników strzelectwa.

 

 1. Organizator:   Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Klub Strzelecki „GARDA” w Ostródzie, Sekcja Strzelecka ,,SOKÓŁ” w Rynie.

 

 1. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie. W przypadku startu zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: 03.05 .2017r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (miedzy miejscowością Canki, a Rynem, zjazd w lesie z drogi – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół.” (oznaczenie żółtą taśmą).

 

 1. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 02 maja 2017 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl oraz 03 maja do godziny 9.30 osobiście na strzelnicy.

(nazwa drużyny, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich)

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ PRAWO DO OGRANICZENIA ILOŚCI UCZESTNIKÓW DO 20 DRUŻYN – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Konkurencje

 

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca – startuje jednocześnie 4 zawodników.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca – startuje jednocześnie 4 zawodników.

 

W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  odrębna indywidualna.

 

 1. Konkurencja dodatkowa: ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62

 

 1. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

 

 1. Nagrody.

 

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

 1. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostanie pucharem i medalami dla członków drużyny ufundowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 2. Miejsca II i III w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną medalami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 3. Pierwsze trzy miejsca w prowadzonej odrębnie klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną medalami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

 

 

 

Opłata startowa  za 3 osoby 120 zł  (w tym opłata za amunicję i posiłek) na miejscu.

 

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński s. kl.II

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,

Konsultant zawodów z ramienia: Ewa Büttner

Zabezpieczenie medyczne:

Zespół ratowników medycznych

– Izabela Gorlo

Tomasz Dziokan

Marcin Mielniczek,

Obsada sędziowska:

– Krzysztof Czarniecki s. kl. III

– Jerzy Dziokan s. kl III

– Mirosław Kowalski s. kl. III

– Jerzy Maruchacz s. kl. III

– Marcin Mazur s. kl. III

– Grzegorz Sawicz s. kl .III

Sędziowie techniczni:

– Bolesław Bagiński

– Piotr Dziokan

– Wojciech Dziokan

– Krzysztof Przeorek

– Paweł Sadłowski

– Krzysztof Sekściński

– Michał Wyrozębski

 

 

Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.

 W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy grochówce, herbacie i kawie.                          

                                                                               

                                                                            ORGANIZATOR

 REGULAMIN IX Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta I Gminy Ryn

Formularz rejestracyjny na IX OTWARTE ZAWODY STRZELECKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

 

I Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZA

SZKOŁY ŚREDNIE i PLACÓWKI OŚWIATOWE

na

OBJĘTE PATRONATEM STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

I MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja sportu strzeleckiego i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Spotkanie koleżeńskie uczniów szkół średnich i placówek oświatowych.

2. Organizator:   Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie. Patronat: Starosta Powiatu Giżyckiego

3. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie złożone z uczniów szkół średnich i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz reprezentacje innych szkół zaproszone przez organizatorów. W przypadku startu uczniów niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub rodzica, bądź pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

4. Termin i miejsce turnieju: 22.04 .2017r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ” m. Canki k. Rynu (za m. Canki – 1 km. przed Rynem,  pierwszy zjazd – w lesie z drogi w prawo – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą ). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół”.

5. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 17 kwietnia 2017 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl

wg treści: nazwa szkoły lub placówki oświatowej, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich

lub

karta zgłoszenia pobrana za strony www.kssokol.pl przesłana na adres biuro@kssokol.pl

6. Formuła zawodów:

 

– eliminacje:

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

finały – biorą w nich udział cztery drużyny z największym dorobkiem punktowym

I -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

 W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  indywidualna.

Startują drużyny trzyosobowe.

 7. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

8. Nagrody.

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

 1. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego.
 2. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” w Rynie.
 3. Pierwsze trzy miejsca w prowadzonej odrębnie klasyfikacji indywidualnej szkół gimnazjalnych nagrodzone zostaną pucharem za miejsce I i medalami za miejsce II i III ufundowanymi przez Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rynie.

Wszystkie startujące drużyny otrzymają dyplomy.

9. Osoby funkcyjne

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński – sędzia klasy II

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner – sędzia klasy II

Kierownik strzelań: Grzegorz Sawicz s. kl. III,

Sędziowie strzelań: Krzysztof Czarniecki s.kl.III, Jerzy Dziokan s. kl.III, Mirosław Kowalski s. kl. III, Jerzy Maruchacz s. kl.III,  Marcin Mazur s.kl.III,  Grzegorz  Sawicz s.kl III,

Sędziowie techniczni: Krzysztof Przeorek, Krzysztof Sekściński, Bolesław Bagiński.

Sekretarz zawodów: Aldona Lemieszek

10. Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński,

                                                  ratownik medyczny Krzysztof Przeorek

11. Catering: Jerzy Dziokan, Wojciech Dziokan, Piotr Dziokan

12. Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

         

 

 

W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy grochówce, herbacie i kawie.                          

 

ORGANIZATOR

 

Formularz rejestracyjny na I MMSPG

REGULAMIN I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Giżyckiego

VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI o PUCHAR KIEROWNIKA SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” w Rynie.

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

NA VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI

 o PUCHAR KIEROWNIKA  SEKCJI STRZELECKIEJ

,,SOKÓŁ” w Rynie.

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 10 grudnia 2016, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

 

 1. Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62mm – strzelanie do tarczy.

– 50 m post. leżąc (8 strz. -3 próbne, 5 ocenianych)

– 50m post. stojąc (5 strz.)

– 100 m post. leżąc (10 strz.)

 

Sędziowie strzelań: Grzegorz Sawicz

Marcin Mazur

 

 1. Karabin bocznego zapłonu kal. 5,6 mm- konkurencja mieszana.

– 100 m post. leżąc – otwarte przyrządy celownicze ( 10 strz. + 3 próbne )- tarcza

– 100 m , post. leżąc,  optyczne przyrządy celownicze ( 10 strzałów)- dzwon

 

Sędziowie strzelań: Mirosław Kowalski

Jerzy Maruchacz

 

KONKURENCJE PISTOLETOWE

 

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi- strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją strzały do tarczy –  25m

 

Sędziowie strzelań: Jerzy Dziokan

Grzegorz Sawicz

 

Biuro obliczeń: Waldemar Buttner

Grzegorz Niezbecki

Sędzia Główny: Jacek Basiński

Zabezpieczenie medyczne: Krzysztof Przeorek – ratownik medyczny.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się starty z własną bronią i amunicją.

W przerwie posiłek i zebranie Członków SS ,,Sokół”.

 

Powiadamia: sekretarz SS ,, SOKÓŁ” M. Kowalski

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

oraz

STOWARZYSZENIE SPORTOWE i REKREACYJNE

SEKCJA STRZELECKA ,, SOKÓŁ” w Rynie

zapraszają na

DZIEWIĄTE  ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

 1. Cel turnieju: – popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród przedstawicieli samorządów powiatu giżyckiego i sąsiednich.

 

 1. Organizator: Starosta Powiatu Giżyckiego i Sekcja Strzelecka „Sokół” w Rynie.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: sobota 5.11.2016 r. godz. 10.00 strzelnica sportowa „SOKÓŁ” w Rynie (pomiędzy jeziorami Ołów i Orło – dojazd od Giżycka pierwszą drogą w prawo, w lesie za m. Canki, znak rozpoznawczy – żółta taśma).
 1. Konkurencje dla trzyosobowych reprezentacji:

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały

próbne plus 10 ocenianych.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m z pozycji leżącej do klapek metalowych.

Po pięć strzałów –  czas strzelania ograniczony do  3 minut z jednego stanowiska.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III – strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK-47, 7,62 x 39 („Kałasznikow”) 3 strzały próbne plus 10 ocenianych.

IV- „Sokole Oko” (indywidualnie) z karabinka 7,62.

Osoby funkcyjne:

– kierownik zawodów: Mirosław Kowalski, sędzia kl. III

– sędzia główny: Jacek  Basiński, sędzia kl. II

– przewodniczący komisji klasyfikacyjnej Jerzy Cieśla, sędzia kl. I

-Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek  Basiński

 

 1. Warunki bezpieczeństwa: warunki bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed strzelaniem zgodnie z Regulaminem Strzelnicy i Regulaminem Turnieju.
 2. Organizacja: Uczestnicy turnieju korzystają z broni i amunicji dostarczonej przez organizatora.
 3. Mirosław Kowalski tel. kom. 604 59 79 31; kajak66@poczta.onet.pl

 

 1. Opłata startowa: 150 zł od trzyosobowej reprezentacji.

 

 1. Termin zgłoszeń do 3.11.2016, godz. 15:00. W przypadku rezygnacji z zawodów po 3.11.2016 r. opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. Wyposażenie: każdy uczestnik otrzyma okulary ochronne (mogą być okulary korekcyjne), ochraniacze słuchu.
 2. NAGRODY :

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie.

Pierwsze trzy miejsca nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kawę i herbatę.

                                                                                 

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami i wysłać faksem 0 87 428 11 51

do 3 listopada 2016 r.

 

 

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo niżej wymienionych osób

w

DZIEWIATYCH ZAWODACH STRZELECKICH SAMORZADÓW

O PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO

 

 

Imię i Nazwisko                                                                   Instytucja/telefon

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w zawodach w wys. 150,00 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) zobowiązujemy się przesłać na rachunek: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie: MBS w Giżycku  o/ Ryn  65 9343 1015 13 06 16 81 2000 0010 „zawody strzeleckie”.

 

Upoważniamy Stowarzyszenie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 

Dane do faktury:

 

Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Główny księgowy                                 Pieczęć                                 Dyrektor/ Kierownik

 

ix_-powiatowe-zawody-strzeleckie

III JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

23 października ( niedziela) 2016r.  o godz. 10.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

 

III JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

KONKURENCJE:

K A R A B I N

 1. AK-47 kal. 7,62 i pochodne, otwarte przyrządy celownicze

(broń własna lub klubowa).

 50m – 8 strz.( w tym 3 próbne) poz. leżąc,  5 strz. poz. stojąc

100m – poz. leżąc- 10 strzałów

200m  – poz. leżąc – 10 strzałów

 

PUNKTACJA: ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW ZA WSZYSTKIE KONKURENCJE KARABINOWE

 

Kierownik konkurencji kol. Grzegorz Sawicz s. kl.III,  inst. strzel.

————————–

P I S T O L E T

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm (broń własna lub klubowa).

– tor dynamiczny , tarcza (max. 15 strzałów) – jeden magazynek.

 

PUNKTACJA : SUMA PUNKTÓW ZA POPERY I TARCZĘ

 

Kierownik konkurencji kol. Jerzy Dziokan s. kl.III

 

 1. KONKURENCJA: NIESPODZIANKA!

 

 1. KONKURENCJA DODATKOWA (nie wliczana do klasyfikacji generalnej) 300 m w kategorii OPEN dowolna broń oraz dowolne przyrządy celownicze.

 

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji. Organizatorzy nie zapewniają broni zawodnikom.

 

Nagrody:

 

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III medale.

 

Za miejsca I-III w konkurencjach karabinowych tj. AK-47 oraz NIESPODZIANKA (łącznie) medale.

 

Zwycięzca konkurencji dodatkowej otrzyma medal.

 

Za miejsca I-III w konkurencji Pistolet Centralnego Zapłonu medale.

 

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od 4 – 6 otrzymają dyplomy.

 

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl

 

                           

 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O STATUETKI MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN ,

  MIĘDZYNARODOWA SIEĆ MIAST DOBREGO ŻYCIA CITTASLOW

 STOWARZYSZENIE SPORTOWE i REKREACYJNE w RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,Sokół”

                         ZAPRASZAJĄ na   OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O STATUETKI 

MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW

 

 1. Cel turnieju : popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, INTEGRACJA  W RAMACH ,,CITTASLOW, spotkanie towarzyskie Mieszkańców, Samorządowców oraz Gości z innych gmin i miast.
 2. Organizator:  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie, PRZEDSTAWICIEL CITTASLOW  w Mieście i Gminie Ryn.
 3. Termin i miejsce turnieju: 25.092016r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki dojazd oznaczony będzie żółtą taśmą).
 4. Konkurencje:

Karabinek KBKS Brno kal. 22

– 3 strzały próbne, 10 ocenianych do tarczy z pozycji leżącej,

– 5  strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

 

Klasyfikacja indywidualna – łączny wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

 5. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy w wieku powyżej 16 lat,

z opiekunem pełnoletnim od lat 14.

6. Osoby funkcyjne

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński s. kl.II

     Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,  Sędzia Biura Obliczeń Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Amunicyjny: Grzegorz Sawicz instruktor strzelectwa.

Kierownik Strzelań:  Grzegorz Sawicz  inst. strzelectwa, s. kl. III

Sędziowie strzelań: Jerzy Dziokan s. kl.III, Mirosław Kowalski s. kl. III

Sędziowie techniczni: Piotr Dziokan, Andrzej Stonio, Krzysztof Przeorek, Marcin Mazur

       Sekretarz Zawodów: Ewa Büttner

Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny Krzysztof Przeorek.

7. Catering: Jerzy Dziokan, Piotr Dziokan.

8. Kontakt telefoniczny:  Mirosław Kowalski 604 597 931

9. Opłata startowa 40 zł.

10. Nagrody ; I, II, III m. statuetki, IV,V,VI – dyplomy – wręczenie nagród w Sali Księcia Witolda w ZAMKU RYŃSKIM o godz. 16.00.

11. Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 

Podczas zawodów spotkanie integracyjne przy grochówce, kawie, herbacie.