VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI o PUCHAR KIEROWNIKA SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” w Rynie.

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

NA VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI

 o PUCHAR KIEROWNIKA  SEKCJI STRZELECKIEJ

,,SOKÓŁ” w Rynie.

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 10 grudnia 2016, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

 

 1. Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62mm – strzelanie do tarczy.

– 50 m post. leżąc (8 strz. -3 próbne, 5 ocenianych)

– 50m post. stojąc (5 strz.)

– 100 m post. leżąc (10 strz.)

 

Sędziowie strzelań: Grzegorz Sawicz

Marcin Mazur

 

 1. Karabin bocznego zapłonu kal. 5,6 mm- konkurencja mieszana.

– 100 m post. leżąc – otwarte przyrządy celownicze ( 10 strz. + 3 próbne )- tarcza

– 100 m , post. leżąc,  optyczne przyrządy celownicze ( 10 strzałów)- dzwon

 

Sędziowie strzelań: Mirosław Kowalski

Jerzy Maruchacz

 

KONKURENCJE PISTOLETOWE

 

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi- strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją strzały do tarczy –  25m

 

Sędziowie strzelań: Jerzy Dziokan

Grzegorz Sawicz

 

Biuro obliczeń: Waldemar Buttner

Grzegorz Niezbecki

Sędzia Główny: Jacek Basiński

Zabezpieczenie medyczne: Krzysztof Przeorek – ratownik medyczny.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się starty z własną bronią i amunicją.

W przerwie posiłek i zebranie Członków SS ,,Sokół”.

 

Powiadamia: sekretarz SS ,, SOKÓŁ” M. Kowalski

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO – Wyniki

karabin 22LR do tarczy – 50m,

karabin 22LR do biathlonek

karabin kal 7,62 do tarczy – 50m

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Drużyna Zawodnicy Liczba punktów
1 Gmina Ryn Andrzej Żmijewski
Aldona Lemieszek 592
Marcin Stackiewicz
 ———  ——————-  ——————-  ———–
2 Sąsiedzi Piotr Dziokan
Bolesław Bagiński 565
Bruno Niezbecki
 ———  ——————-  ——————-  ———–
3 Zarząd Dróg Grzegorz Moszczyński
Powiatowych Piotr Łukaszewicz 556
Giżycko Tomasz Siwak
  ———   ——————-  ——————-  ———–
4 Seniorzy Krzysztof Przeorek
Mariusz Paweł Sadłowski 552
Krzysztof Sawicki
  ———   ——————-  ——————-  ———–
5 ZUOK Spytkowo Piotr Żukowski
Jakub Sacewicz 534
Marcin Szyrmer
  ——————-  ——————-  ———–
6 Nadleśnictwo Giżycko Paweł Stonio
Adrian Górski 531
Jacek Bobek
  ———   ——————-  ——————-  ———–
7 Rada Powiatu Jacek Łożyński
Giżyckiego Adam Łożyński 529
Leszek Kokocha
  ———  ——————-  ——————-  ———–
8 Starostwo Powiatowe Sławomir Maculewicz
Giżycko Jarosław Maculewicz 525
Urszula Kosz-Koszewska
  ———   ——————-  ——————-  ———–
9 Urząd Gminy Małgorzata Zabawska
Wydminy Robert Sawczuk 489
Jarosław Bereza

 

Wyniki w klasyfikacji indywidualnej

Miejsce kbks 50m kbks biathlonki karabin CZ Klasyfikacja łączna
1 Bruno Niezbecki 95 20 94 209
2 Krzysztof Przeorek 97 20 89 206
3 Mariusz Paweł Sadłowski 84 25 93 202
4 Andrzej Żmijewski 98 15 86 199
5 Piotr Żukowski 86 20 93 199
6 Grzegorz Moszczyński 94 15 88 197
7 Marcin Stackiewicz 86 20 91 197
8 Aldona Lemieszek 96 20 80 196
9 Bolesław Bagiński 94 5 95 194
10 Paweł Stonio 96 5 90 191
11 Adam Łożyński 85 20 85 190
12 Tomasz Siwak 88 15 85 188
13 Jarosław Maculewicz 92 20 75 187
14 Jacek Łożyński 90 20 74 184
15 Robert Sawczuk 88 20 75 183
16 Jacek Bobek 83 25 73 181
17 Sławomir Maculewicz 85 0 88 173
18 Piotr Łukaszewicz 86 25 60 171
19 Marcin Szyrmer 77 15 77 169
20 Jarosław Bereza 74 10 85 169
21 Jakub Sacewicz 85 15 66 166
22 Urszula Kosz-Koszewska 75 5 85 165
23 Piotr Dziokan 76 0 86 162
34 Adrian Górski 89 5 65 159
25 Leszek Kokocha 71 10 74 155
26 Krzysztof Sawicki 70 0 74 144
27 Małgorzata Zabawska 66 10 61 137

 

Konkurencja „Sokole Oko” – karabin kal 7,62 – tarcza 50 m

 1. Piotr Żukowski

 

Przewodniczący Komisji Klasyfikac. Sędzia Główny
Janusz Kopański s. kl. I Jerzy Cieśla s. kl. I

 

 

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

oraz

STOWARZYSZENIE SPORTOWE i REKREACYJNE

SEKCJA STRZELECKA ,, SOKÓŁ” w Rynie

zapraszają na

DZIEWIĄTE  ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

 1. Cel turnieju: – popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród przedstawicieli samorządów powiatu giżyckiego i sąsiednich.

 

 1. Organizator: Starosta Powiatu Giżyckiego i Sekcja Strzelecka „Sokół” w Rynie.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: sobota 5.11.2016 r. godz. 10.00 strzelnica sportowa „SOKÓŁ” w Rynie (pomiędzy jeziorami Ołów i Orło – dojazd od Giżycka pierwszą drogą w prawo, w lesie za m. Canki, znak rozpoznawczy – żółta taśma).
 1. Konkurencje dla trzyosobowych reprezentacji:

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały

próbne plus 10 ocenianych.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m z pozycji leżącej do klapek metalowych.

Po pięć strzałów –  czas strzelania ograniczony do  3 minut z jednego stanowiska.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III – strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK-47, 7,62 x 39 („Kałasznikow”) 3 strzały próbne plus 10 ocenianych.

IV- „Sokole Oko” (indywidualnie) z karabinka 7,62.

Osoby funkcyjne:

– kierownik zawodów: Mirosław Kowalski, sędzia kl. III

– sędzia główny: Jacek  Basiński, sędzia kl. II

– przewodniczący komisji klasyfikacyjnej Jerzy Cieśla, sędzia kl. I

-Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek  Basiński

 

 1. Warunki bezpieczeństwa: warunki bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed strzelaniem zgodnie z Regulaminem Strzelnicy i Regulaminem Turnieju.
 2. Organizacja: Uczestnicy turnieju korzystają z broni i amunicji dostarczonej przez organizatora.
 3. Mirosław Kowalski tel. kom. 604 59 79 31; kajak66@poczta.onet.pl

 

 1. Opłata startowa: 150 zł od trzyosobowej reprezentacji.

 

 1. Termin zgłoszeń do 3.11.2016, godz. 15:00. W przypadku rezygnacji z zawodów po 3.11.2016 r. opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. Wyposażenie: każdy uczestnik otrzyma okulary ochronne (mogą być okulary korekcyjne), ochraniacze słuchu.
 2. NAGRODY :

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie.

Pierwsze trzy miejsca nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kawę i herbatę.

                                                                                 

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami i wysłać faksem 0 87 428 11 51

do 3 listopada 2016 r.

 

 

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo niżej wymienionych osób

w

DZIEWIATYCH ZAWODACH STRZELECKICH SAMORZADÓW

O PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO

 

 

Imię i Nazwisko                                                                   Instytucja/telefon

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w zawodach w wys. 150,00 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) zobowiązujemy się przesłać na rachunek: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie: MBS w Giżycku  o/ Ryn  65 9343 1015 13 06 16 81 2000 0010 „zawody strzeleckie”.

 

Upoważniamy Stowarzyszenie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 

Dane do faktury:

 

Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Główny księgowy                                 Pieczęć                                 Dyrektor/ Kierownik

 

ix_-powiatowe-zawody-strzeleckie

III Jesienne Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

W dniu 23 października 2016r. na strzelnicy Sekcji Strzeleckiej  Sokół w Cankach odbyły się III Jesienne Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko.
Zawody otworzyła Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko – Pani Grażyna Czalej-Gawrycka.

imgp1523

Następnie zgromadzeni zawodnicy czyli strzelcy sportowi oraz leśnicy przystąpili do rywalizacji w następujących konkurencjach:
Karabin  kal 7,62×39

– 50 m do tarczy pozycja leżąca,

imgp1536

oraz pozycja stojąca

imgp1527
Zawodnicy oddawali strzały w olbrzymim skupieniu

imgp1540

imgp1541

Następnie przenieśliśmy się na oś 100m

imgp1562

imgp1568

A potem przyszedł czas na dystans 200m

imgp1579

W między czasie zawodnicy i kibice wymieniali uwagi,

imgp1571

A fotoreporterzy robili zdjęcia.

imgp1563

 

Z czego korzystały niektóre z zawodniczek pozując z AKMS (magazynek pusty, karabin zabezpieczony, a w ogóle to to była atrapa albo ASG).

imgp1586

Po konkurencjach z karabinem 7,62×39 przyszedł czas na strzelbę.
Na pierwszy ogień poszły rzutki. Marta Romotowska z Nadleśnictwa Giżycko nie dała im żadnych szans.

imgp1596

Kolega Waldek chciał być jeszcze lepszy i zamierzał rozstrzelać rzutki jeszcze w wyrzutni (te wszystkie łuski są jego).

imgp1603

Leśnicy bacznie obserwowali zmagania strzelców.

imgp1610

Kiedy pokonaliśmy rzutki przystąpiliśmy do strzelania do poperów.

imgp1612

Tradycyjnie każdy zawodnik ustawiał kolegom strącone przez siebie cele.

imgp1614

To idzie młodość.

Zadanie wykonane, strzelba złamana.  Najmłodszy nie wie jeszcze, że właśnie wygrał klasyfikację w konkurencjach karabinowych.

imgp1623

Po krótkiej przerwie technicznej w której podano kawę, herbatę i doskonały bigos, jak zwykle przygotowany przez Jerzego, Piotrka i Wojtka Dziokanów (jak zwykle w wersji oszczędnościowej – mało warzyw dużo mięsa) – przystąpiliśmy do konkurencji pistoletowych.
Popery pokonali wszyscy.

imgp1627

Gorsze wyniki był na raczy.

Po podliczeniu i zsumowaniu wyników dokonanych przez biuro obliczeń czyli Waldka (Büttnera s. kl II) i Grześka (Niezbeckiego s. kl III) – pretensje i protesty do nich
– Pani Nadleśniczy przystąpiła do wręczenia nagród.

imgp1630

I miejsce w konkurencjach karabinowych zajął Bruno Niezbecki.

imgp1646

Drugi był Marcin Mazur

imgp1656

Zaś trzeci Wojtek Dziokan

imgp1643

W konkurencjach pistoletowych zwyciężył Marcin Mazur, przed Jerzym Dziokanem, zaś trzecie miejsce gościnnie oddaliśmy Andrzejowi Samulowskiemu.

imgp1655

imgp1654

imgp1651

W klasyfikacji generalnej najwięcej punktów i Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko zdobył Marcin Mazur przed Jerzym Dziokanem i Grzegorzem Savage Sawiczem.

imgp1673

Już po rozdaniu nagród rozegrano konkurencję dodatkową – karabin 300m
Wygrał Jerzy Dziokan przed Grzegorzem Niezbeckim i Wojtkiem Dziokanem. Przy czym Wojtek zasłużył co najmniej na nagrodę specjalną i tytuł Nocnego Snajpera bowiem o ile inni zawodnicy strzelali w zapadającym zmierzchu to Wojtek strzelał praktycznie w ciemnościach wobec czego jego wynik nabiera zupełnie innej wartości.
Za przygotowanie oraz sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów wszystkim członkom sekcji bardzo dziękujemy.

Zarząd

 

Szczególne podziękowania przekazujemy oczywiście Lasom Państwowym oraz Pani Nadleśniczy Grażynie Czalej-Gawryckiej

imgp1684

 

Więcej zdjęć w galerii

Wyniki III Zawodów o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Wyniki – konkurencje karabinowe – karabin cz kal. 7,62 tarcza 50m, 100m, 200m, strzelba do rzutków, strzelba do poperów

 

karabin 50m karabin 100m Karabin 200m strzelba – rzutki strzelba popery razem konkurencje karabinowe
1 Bruno Niezbecki 80 73 49 5 10 217
2 Marcin Mazur 84 65 41 10 10 210
3 Wojciech Dziokan 88 51 49 10 10 208
4 Grzegorz Niezbecki 87 69 28 5 10 199
5 Piotr Dziokan 90 70 16 10 10 196
6 Grzegorz Sawicz 83 68 30 5 10 196
7 Marcin Lenkiewicz 75 65 39 5 10 194
8 Jerzy Dziokan 86 73 10 5 10 184
9 Mirosław Kowalski 73 58 12 15 10 168
10 Andrzej Samulowski 85 40 16 10 10 161
11 Bronisław Ślęzak 54 73 23 5 5 160
12 Krzysztof Przeorek 77 28 29 5 10 149
13 Waldemar Büttner 70 60 2 5 10 147
14 Krzysztof Czarniecki 66 41 21 5 5 138
15 Mariusz Sadłowski 59 48 7 10 10 134
16 Marta Romatowska 56 44 11 10 10 131
17 Krzysztof Kozłowski 81 21 15 5 5 127
18 Krzysztof Sekściński 58 25 23 5 10 121
19 Piotr Gawrycki 52 25 28 5 10 120
20 Jacek Basiński 52 17 9 5 10 93
21 Sławomir Kowalczyk 21 9 5 5 10 50

 

III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Wyniki konkurencje pistoletowe – pistolet cz kal. 9 tor dynamiczny, tarcza 25 m

 

pistolet tor dynamiczny pistolet tarcza 25 m razem konkurencje pistoletowe
1 Marcin Mazur 50 96 146
2 Jerzy Dziokan 50 88 138
3 Andrzej Samulowski 50 77 127
4 Grzegorz Sawicz 50 61 111
5 Marcin Lenkiewicz 50 52 102
6 Bronisław Ślęzak 50 51 101
7 Piotr Dziokan 50 46 96
8 Waldemar Büttner 50 23 73
9 Krzysztof Sekściński 50 23 73
10 Wojciech Dziokan 50 20 70
11 Grzegorz Niezbecki 50 19 69
12 Jacek Basiński 50 13 63
13 Krzysztof Przeorek 50 12 62
14 Piotr Gawrycki 50 11 61
15 Bruno Niezbecki 50 10 60
16 Mirosław Kowalski 50 10 60
17 Mariusz Sadłowski 50 10 60
18 Marta Romatowska 50 10 60
19 Sławomir Kowalczyk 50 9 59
20 Krzysztof Czarniecki 50 8 58
21 Krzysztof Kozłowski 50 8 58

III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Wyniki klasyfikacji generalnej

 

Konkurencje karabinowe Konkurencje

Pistoletowe

Klasyfikacja generalna
1 Marcin Mazur 210 146 356
2 Jerzy Dziokan 184 138 322
3 Grzegorz Sawicz 196 111 307
4 Marcin Lenkiewicz 194 102 296
5 Piotr Dziokan 196 96 292
6 Andrzej Samulowski 161 127 288
7 Wojciech Dziokan 208 70 278
8 Bruno Niezbecki 217 60 277
9 Grzegorz Niezbecki 199 69 268
10 Bronisław Ślęzak 160 101 261
11 Mirosław Kowalski 168 60 228
12 Waldemar Büttner 147 73 220
13 Krzysztof Przeorek 149 62 211
14 Krzysztof Czarniecki 138 58 196
15 Mariusz Sadłowski 134 60 194
16 Krzysztof Sekściński 121 73 194
17 Marta Romatowska 131 60 191
18 Krzysztof Kozłowski 127 58 185
19 Piotr Gawrycki 120 61 181
20 Jacek Basiński 93 63 156
21 Sławomir Kowalczyk 50 59 109

 

 

III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Wyniki konkurencji dodatkowej – karabin 300m

 

Jerzy Dziokan 92
Grzegorz Niezbecki 91
Wojciech Dziokan 85/2
Piotr Dziokan 85
Bruno Niezbecki 78
Andrzej Samulowski 45
Bronisław Ślęzak 42
Marcin Lenkiewicz 38
Marcin Mazur 21
Waldemar Büttner 12
 

 

 

Sędzia główny Mirosław Kowalski s. kl III

 

Biuro obliczeń

Waldemar Büttner s. kl II

Grzegorz Niezbecki s. kl. III

 

 

III JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

23 października ( niedziela) 2016r.  o godz. 10.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

 

III JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

KONKURENCJE:

K A R A B I N

 1. AK-47 kal. 7,62 i pochodne, otwarte przyrządy celownicze

(broń własna lub klubowa).

 50m – 8 strz.( w tym 3 próbne) poz. leżąc,  5 strz. poz. stojąc

100m – poz. leżąc- 10 strzałów

200m  – poz. leżąc – 10 strzałów

 

PUNKTACJA: ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW ZA WSZYSTKIE KONKURENCJE KARABINOWE

 

Kierownik konkurencji kol. Grzegorz Sawicz s. kl.III,  inst. strzel.

————————–

P I S T O L E T

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm (broń własna lub klubowa).

– tor dynamiczny , tarcza (max. 15 strzałów) – jeden magazynek.

 

PUNKTACJA : SUMA PUNKTÓW ZA POPERY I TARCZĘ

 

Kierownik konkurencji kol. Jerzy Dziokan s. kl.III

 

 1. KONKURENCJA: NIESPODZIANKA!

 

 1. KONKURENCJA DODATKOWA (nie wliczana do klasyfikacji generalnej) 300 m w kategorii OPEN dowolna broń oraz dowolne przyrządy celownicze.

 

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji. Organizatorzy nie zapewniają broni zawodnikom.

 

Nagrody:

 

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III medale.

 

Za miejsca I-III w konkurencjach karabinowych tj. AK-47 oraz NIESPODZIANKA (łącznie) medale.

 

Zwycięzca konkurencji dodatkowej otrzyma medal.

 

Za miejsca I-III w konkurencji Pistolet Centralnego Zapłonu medale.

 

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od 4 – 6 otrzymają dyplomy.

 

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl

 

                           

 

WYNIKI ZAWODÓW O STATUETKĘ CITTASLOW RYN-25.09.2016 STRZELNICA ,, SOKÓŁ” w Rynie

 

 

WYNIKI ZAWODÓW O STATUETKĘ CITTASLOW

RYN-25.09.2016 STRZELNICA ,, SOKÓŁ” w Rynie

m-ce   K-1 K-2 K-3 SUMA
1. Dziokan Jerzy

 

97 25 93 215
2. Dziokan Piotr

 

94 25 95 214
3. Niezbecki Grzegorz

 

100 25 87 212
4. Żmijewski Andrzej

 

91 25 96 212
5. Witeska Łukasz

 

95 25 87 207
6. Mazur Marcin

 

88 20 95 203
7. Moszczyński Grzegorz

 

93 20 90 203
8. Sekściński Krzysztof

 

88 20 92 200
9. Przeorek Krzysztof

 

95 15 89 199
10. Raszkiewicz Krzysztof

 

89 15 86 190
11. Kaliszewicz Radosław

 

86 15 82 189
12. Dziokan Wojciech

 

93 20 75 188
13.  Kowalski  Mirosław

 

87 20 79 186
14. Büttner Waldemar

 

80 10 94 184
15. Kwiatkowski Tadeusz

 

89 0 89 178
16. Lemieszek Aldona

 

86 10 81 177
17. Bagiński  Bolesław

 

87 5 82 174
18. Lenkiewicz Marcin

 

68 15 87 170
19. Moszczyński Jędrzej

 

7 0 72 79
20. Moszczyński Władysław

 

43 10 10 63

 

Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej

 

Waldemar Büttner s.kl.II

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O STATUETKI MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN ,

  MIĘDZYNARODOWA SIEĆ MIAST DOBREGO ŻYCIA CITTASLOW

 STOWARZYSZENIE SPORTOWE i REKREACYJNE w RYNIE SEKCJA STRZELECKA ,,Sokół”

                         ZAPRASZAJĄ na   OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O STATUETKI 

MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW

 

 1. Cel turnieju : popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, INTEGRACJA  W RAMACH ,,CITTASLOW, spotkanie towarzyskie Mieszkańców, Samorządowców oraz Gości z innych gmin i miast.
 2. Organizator:  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie, PRZEDSTAWICIEL CITTASLOW  w Mieście i Gminie Ryn.
 3. Termin i miejsce turnieju: 25.092016r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki dojazd oznaczony będzie żółtą taśmą).
 4. Konkurencje:

Karabinek KBKS Brno kal. 22

– 3 strzały próbne, 10 ocenianych do tarczy z pozycji leżącej,

– 5  strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

 

Klasyfikacja indywidualna – łączny wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

 5. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy w wieku powyżej 16 lat,

z opiekunem pełnoletnim od lat 14.

6. Osoby funkcyjne

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński s. kl.II

     Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,  Sędzia Biura Obliczeń Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Amunicyjny: Grzegorz Sawicz instruktor strzelectwa.

Kierownik Strzelań:  Grzegorz Sawicz  inst. strzelectwa, s. kl. III

Sędziowie strzelań: Jerzy Dziokan s. kl.III, Mirosław Kowalski s. kl. III

Sędziowie techniczni: Piotr Dziokan, Andrzej Stonio, Krzysztof Przeorek, Marcin Mazur

       Sekretarz Zawodów: Ewa Büttner

Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny Krzysztof Przeorek.

7. Catering: Jerzy Dziokan, Piotr Dziokan.

8. Kontakt telefoniczny:  Mirosław Kowalski 604 597 931

9. Opłata startowa 40 zł.

10. Nagrody ; I, II, III m. statuetki, IV,V,VI – dyplomy – wręczenie nagród w Sali Księcia Witolda w ZAMKU RYŃSKIM o godz. 16.00.

11. Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 

Podczas zawodów spotkanie integracyjne przy grochówce, kawie, herbacie.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki „Dzień z Kałachem”

Sekcja strzelecka SOKÓŁ w Rynie

 

DZIEŃ Z ,,KAŁACHEM” NA STRZELNICY ,, S O K Ó Ł”

 

Komunikat klasyfikacyjny

 

Wielobój strzelecki:

karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39

– 100 m postawa leżąc,

– 200 m postawa leżąc,

– 50 m postawa stojąc,

karabin 7,62×39 oraz pistolet/rewolwer

– tor dynamiczny – 8 celów wielokrotnych, 6 celów reaktywnych.

 

LP Imię i nazwisko 100m 200m 50m Tor dynamiczny

Savage

RAZEM
1 Marcin Mazur 93 54 46 125 318
2 Grzegorz Sawicz 88 43 32 130 293
3 Grzegorz Niezbecki 76 36 42 90 244
4 Bruno Niezbecki 85 27 23 105 240
5 Jerzy Dziokan 80 28 43 80 231
6 Bartosz Słowikowski 40 36 35 100 211
7 Sławomir Słowikowski 67 19 36 85 207
8 Mirosław Kowalski 53 28 35 85 201
9 Waldemar Büttner 66 32 44 50 192
10 Marcin Lenkiewicz 74 3 37 65 179
11 Krzysztof Sekściński 82 16 37 0 135
12 Piotr Dziokan 26 14 8 80 128
13 Jacek Basiński 73 14 0 0 87
14 Krzysztof Przeorek 7 21 40 0 68

 

Kierownik Zawodów – Mirosław Kowalski 2457/III/08

Sędzia Główny – Jacek Basiński 4495/II/11

Kierownik biura obliczeń – Waldemar Büttner 6213/II/15

Sędzia stanowiskowy – Jerzy Dziokan 7764/III/15

Sędzia stanowiskowy – Grzegorz Niezbecki 7767/III/15

Sędzia techniczny –  Marcin Mazur

Sędzia techniczny – Piotr Dziokan

Sędzia techniczny – Marcin Lenkiewicz

Sędzia techniczny – Bartosz Słowikowski

Komunikat zawiera jeden protokół. Zawody przeprowadzono według własnego regulaminu. Protestów nie zgłaszano.

 

 

 

Sędzia główny

 

Jacek Basiński 4495/II/11