Kurs sędziego strzelectwa sportowego kl. III oraz kurs na podniesienie klas sędziowskich

KS WMZSS i FSU ALMAX Mariola Dzik organizują kurs sędziego strzelectwa sportowego kl. III oraz kurs na podniesienie klas sędziowskich. W/w kurs odbędzie się w dniu 18-02-2018 r. od godziny 10.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15.
Koszt kursu 200 zł (opłata na miejscu) plus 50 zł za wydanie licencji (opłata na konto PZSS
NIP: 5211181484, nr 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428) z dopiskiem: wydanie licencji sędziego strzelectwa sportowego i nazwisko.
Prosimy koniecznie mieć ze sobą zdjęcie legitymacyjne.
Bliższych informacji udzielają: Mariola Dzik tel. 607 088 576, Jerzy Kowalskim tel. 502 246 244
Albert Dzik tel. 607 088 575

VIII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI o PUCHAR ZARZĄDU SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” Ryn.

VIII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI

 o PUCHAR ZARZĄDU  SEKCJI STRZELECKIEJ

,,SOKÓŁ” Ryn.

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 16 grudnia (sobota)  2017r. godz. 10.00

 

TURNIEJ tylko dla Członków i przyjętych Kandydatów SS ,,SOKÓŁ”

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

 

 1. Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62mm – strzelanie do tarczy.

– 100 m poz. leżąc(8 strz. -3 próbne, 5 ocenianych

– 100 m poz. leżąc (10 strz.) do  ,,DZWONU STRZELECKIEGO” – czas konkurencji 1 minuta.

 

Sędziowie strzelań: Jerzy Dziokan, Mirosław Kowalski

Prowadzący:   Krzysztof Sekściński

Wojciech Dziokan

Krzysztof Przeorek

 

KONKURENCJE PISTOLETOWE

 

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi- strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją strzały do tarczy –  25m

 

Sędziowie strzelań: Krzysztof Czarniecki, Marcin Mazur, Grzegorz Sawicz

 

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski

 

Sędzia Główny: Waldemar Büttner

 

Biuro Obliczeń: Waldemar Büttner, Jerzy Maruchacz, Tomasz Dziokan

 

Zabezpieczenie medyczne: Krzysztof Przeorek , Tomasz Dziokan– ratownik medyczny.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własna broń w wymienionym kalibrze.

 

W przerwie posiłek i Zebranie Opłatkowe Członków SS ,,Sokół”.

 

Powiadamia: sekretarz SS ,, SOKÓŁ” M. Kowalski

IV Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

IV ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

03 grudnia ( niedziela) 2017r.  o godz. 09.30

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

 

III ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 1. Cel turnieju: – popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy  w wieku pow. 16 lat.
 2. Termin i miejsce turnieju: niedziela 03.12.2017 r. godz. 09.30 strzelnica sportowa „SOKÓŁ” w Rynie (pomiędzy jeziorami Ołów i Orło – dojazd od Giżycka pierwszą drogą w prawo, w lesie za m. Canki, znak rozpoznawczy – żółta taśma).

 3. KONKURENCJE:

 1. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 100 m, tarcza NT 23p
 2. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 100 m, cel – dzwon, czas konkurencji 1 minuta, czas przygotowawczy 2 minuty.
 3. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa leżąca, 3+10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 50 m, tarcza TS–4;
 4. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa klęcząca, 5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 25 pkt, odległość 50 m, cel reaktywny (biathlonka)
 5. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 2 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 15 m, cel reaktywny + rzutek

 

 1. Warunki bezpieczeństwa: warunki bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed strzelaniem zgodnie z Regulaminem Strzelnicy i Regulaminem Zawodów.

 

 1. Uczestnicy turnieju korzystają z broni i amunicji dostarczonej przez organizatora.

 

 1. Opłata startowa: 50 zł od zawodnika – na miejscu przed zawodami.

 

 1. Termin zgłoszeń do 01.12.2017r, godz. 18:00..

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA należy wysłać emailem na adres  biuro@kssokol.pl

Treść zgłoszenia: Imię, nazwisko, data urodzenia nr pozwolenia na posiadanie broni lub adres zamieszkania.

 

W przypadku rezygnacji  z zawodów lub dyskwalifikacji zawodnika opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

 

 1. Wyposażenie: każdy uczestnik otrzyma okulary ochronne (mogą być okulary korekcyjne), ochraniacze słuchu.

 

 1. Nagrody:

 

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III puchary.

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od 4 – 6 otrzymają dyplomy.

 

 

Kierownik Zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Sędzia Główny – Jacek Basiński s. kl. II

Kierownik Biura Obliczeń – Waldemar Büttner s. kl. II,

 

Podczas zawodów  w trakcie przerwy spotkanie integracyjne

                przy grillu, kawie i herbacie.

 

                                     – organizatorzy  zawodów

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl  ,  biuro@kssokol.pl 

 

OBSŁUGA – X Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego

Do obsługi zawodów zostali wyznaczeni przez Zarząd Klubu:

 1. Jacek Basiński – Sędzia główny
 2. Waldemar Büttner – Przewodniczący komisji RTS
 3. Mirosław Kowalski – kierownik zawodów
 4. Dziokan Jerzy – sędzia strzelań
 5. Czarniecki Krzysztof – sędzia strzelań
 6. Niezbecki Grzegorz – biuro obliczeń
 7. Maruchacz Jerzy – biuro obliczeń
 8. Dziokan Wojciech – amunicyjny
 9. Dziokan Tomasz – zabezpieczenie medyczne

sędziowie techniczni

 1. Sulej Bronisław
 2. Kamiński Michał
 3. Przeorek Krzysztof
 4. Dziokan Piotr
 5. Wyszomirski Tomasz
 6. Wyrozębski Michał

KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE DLA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” RYN z okazji X – lecia powstania KLUBU.

KLUBOWE ZAWODY STRZELECKIE

DLA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” RYN

z okazji  X – lecia

powstania KLUBU.

 

07 – 08.10.2017R. GODZ. 10.00

 

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie SS SOKÓŁ Ryn oraz zaproszeni goście

 

Celem turnieju jest integracja Członków i Kandydatów SS ,,Sokół”

 

Przed rozpoczęciem zawodów krótkie zebranie  Członków i Kandydatów

naszej Sekcji. Obecność obowiązkowa.

 

Kierownik zawodów : Krzysztof Czarniecki s. kl.III

Sędzia Główny: Jacek Basiński s. kl.II

Kierownik Biura Obliczeń : Waldemar Büttner s. kl. II

Jerzy Maruchacz – członek s. kl. III

Grzegorz Niezbecki – członek  s. kl. III

KONKURENCJE:

 1. KARABINOWE
  1. Strzelba gładkolufowa – strzelanie do poperów
  2. Strzelba gładkolufowa – strzelanie do rzutek
  3. Strzelanie z AK-47 do tarczy NT23p z odległości 100m pozycja leżąc.
  4. strzelanie z AK – 47 do tarczy NT23p z odległości 50m pozycja stojąc.

Kierownik strzelań : Grzegorz Sawicz.

Prowadzący: Marcin Mazur s. kl.III

Mirosław Kowalski s. kl. III

 1. PISTOLETOWE
  1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm strzelanie do tarczy TS-4

na odległość 25m ( trzy strzały próbne + 10 ocenianych)

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm – strzelanie do celów

reaktywnych na odległość 20 i 25 m.

Kierownik strzelań: Jerzy Dziokan s. kl. III

Prowadzący:  Marcin Mazur s. kl.III

Krzysztof Czarniecki s. kl. III

UWAGA: Klasyfikacja generalna za I i II dzień zawodów

 

Broń i amunicja własna zawodników do konkurencji pistoletowych.

Broń i amunicja własna do konkurencji karabinowych dopuszczona drugiego dnia zawodów.

Zasady bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed zawodami i każdą konkurencją.

 

Zarząd prosi członków i kandydatów o przybycie na zawody w koszulkach klubowych.

 

Powiadamia:  Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie