X Zimowy Turniej Strzelecki o PUCHAR ZARZĄDU SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

  i KANDYDATÓW do KLUBU na X Zimowy Turniej Strzelecki

 o PUCHAR ZARZADU  SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 16 grudnia ( NIEDZIELA) 2018, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

I.Karabin bocznego zapłonu kal. 22– strzelanie do tarczy.

– 50 m 3 strzały próbne, 5 strzałów pozycja leżąc i 5 pozycja stojąc   

 

  Kierownik konkurencji : Krzysztof Czarniecki s kl. III

Sędziowie strzelań:  Krzysztof Przeorek s . kl. III

Sędzia techniczny ; Diter Cantop

 

KONKURENCJE PISTOLET OWE

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi; Kon. 1: strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją; Konk. 2 :strzały do tarczy –  25m

Uwaga: w tej konkurencji amunicja własna zawodników

Kierownik Konkurencji: Jerzy Dziokan s. kl. III

                Sędziowie stanowiskowi: Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s. kl. III

STRZELBA GŁADKOLUFOWA :

 1. Strzelba bez magazynka ( bock, dubeltówka)

Kon. 1 : strzelanie do poperów

Kon. 2 : Strzelanie do rzutek

Kierownik  konkurencj: Grzegorz Sawicz s. kl. III

          Sedziowie stanowiskowy : Krzysztof Czarniecki s. kl. III

                                                      Piotr Dziokan s. kl. III

 

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski

Sędzia Główny: Waldemar Büttner s kl. I

Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II

                             Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III

                                                    Jerzy Maruchacz s. kl.III

Zabezpieczenie med.: Krzysztof Przeorek ,Tomasz Dziokan– ratownicy m.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.                                           W przerwie: posiłek i zebranie, oraz spotkanie Opłatkowe Członków Klubu.

 

                                     – Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

2 grudnia ( niedziela) 2018r.  o godz. 09.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

Karabin

 1. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 100 m, tarcza NT 23p
 2. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 100 m, cel – dzwon, czas konkurencji 1 minuta, czas przygotowawczy 2 minuty.

Kierownik konkurencji  Jerzy Dziokan s. kl.III,

 1. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 50 m, tarcza TS–4;
 2. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) – liczony czas konkurencji — postawa leżąca, 10 strzałów,  odległość 50 m, cel reaktywny (biathlonka) w przypadku nie trafienia wszystkich celów do czasu zawodnika będzie doliczone 10 sekund za każdą nie trafioną biathlonkę. Czas przygotowawczy 2 minuty.

Kierownik konkurencji  Mirosław Kowalski s. kl.III,

Strzelba

 1. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 4 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 15 m,  rzutek – czas konkurencji ograniczony do 1 minuty.
 2. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 4 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 20 m,  popery – czas konkurencji ograniczony do 1 minuty.

Kierownik konkurencji Grzegorz Sawicz s. kl.III,

 

ZASADY KLASYFIKACJI

Za każdą konkurencję zawodnik wygrywający tj. uzyskujący najlepszy wynik punktowy na tarczy, najlepszy czas, lub ilość punktów za trafione cele otrzymuje ilość punktów odpowiadającą ilości startujących zawodników każde następne miejsce to 1 pkt mniej.

Punktacja łączna: SUMA PUNKTÓW ZA WSZYSTKIE KONKURENCJE KARABINOWE

NAGRODY

Puchary za miejsca I-III ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny: Waldemar Büttner s. kl. I

Sędzia RTS – Jacek Basiński s. kl II

Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basinski s. kl. II,

Sędzia Główny Strzelań – Jerzy Dziokan s kl III

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

Organizatorzy zapewniają broń i amunicję klubową.

Dopuszczalna własna broń i amunicja z zastrzeżeniami: Karabin centralnego zapłonu 7,62×39 z otwartymi przyrządami celowniczymi – muszka i szczerbinka, karabin lr22 z otwartymi przyrządami celowniczymi, strzelba – dubeltówka lub Bock, organizator nie dopuszcza strzelb ładowanych z magazynka.

 

 

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl

 

XI ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” Ryn

                                                                             

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW i SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

na

XI   ZAWODY STRZELECKIE

o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO  z OKAZJI

100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Cel turnieju

Uczczenie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, spotkanie integracyjne.

 

 1. Organizator :  STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO, Sekcja Strzelecka ,, Sokół” Ryn
 2. Termin i miejsce turnieju: 10.11.2018r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka za m. Canki, słupek kilometrowy 20 – 2 zjazd w prawo).

CZĘŚĆ I

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z pozycji leżącej,  5 strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja zespołowa i  indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

W ZAWODACH  STARTUJĄ DRUŻYNY TRZYOSOBOWE.

 1. Konkurencja dodatkowa – indywidualnie : ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62
 2.     Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl.II

      Kierownik Biura Obliczeń: Jerzy Maruchacz,  Tomasz Dziokan

Kierownik Strzelań :  Krzysztof Czarniecki s kl. III, Krzysztof Przeorek s.kl.III

                           Sędziowie: Wojciech Dziokan, s. kl III  Piotr Dziokan s. kl III

      Sędziowie techniczni : Wojciech Sadkowski, Marcin Lenkiewicz

  Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński, Krzysztof Przeorek rat.med.

 1. Catering: Krzysztof Sekściński

 

8.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604597931

 1. Opłata startowa za 3 osoby 150 zł na miejscu lub  przelewem.

10.Nagrody ; I, II, III m. zespołowe – puchary,  I,II,III m. indywidualne – medale.

                            Drużyny otrzymają  pamiątkowe dyplomy                      

11.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

12 Zgłoszenia do zawodów pod adres: e;mail: biuro@kssokol.pl

                                                             lub tel: 604 597 931

         termin zgłaszania drużyn do dn. 08.10.2018r

13.. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób

uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

             Podczas zawodów spotkanie koleżeńskie grochówce 

                           

                    CZĘŚĆ II

 TURNIEJ STRZELECKI DLA POSIADACZY LICENCJI PZSS konkurencje wykonywane z BRONI WŁASNEJ

 

Pistolet centralnego zapłonu :

 1. strzelanie do tarczy – 10 strzałów odległość 25 m
 2. strzelanie dynamiczne do celów reaktywnych – 7 celów oceniany czas wykonania konkurencji ilość strzałów max 20

                                                

 

Strzelba gładkolufowa: 

 1. strzelanie do rzutek – oceniany czas wykonania konkurencji 2 rzutki na celu reaktywnym, każdy nie trafiony cel + 10 sekund.
 2. 2 strzelanie do celów reaktywnych – 5 celów oceniany czas wykonania konkurencji ilość strzałów max 5 strzałów każdy nie trafiony cel +10 sekund.

                                                 

 

 

                KIEROWNIK STRZELAŃ ; Wojciech Dziokan s KL.III

                                       Sędziowie techniczni: Jerzy Dziokan

                                                                            Piotr Dziokan 

               Pozostałe funkcje j.w

 

                OPŁATA STARTOWA na miejscu                               

                      

        ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

III OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O STATUETKI ŚLIMAKA: MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA–CITTASLOW

III OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O STATUETKI ŚLIMAKA: MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA–CITTASLOW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN 

SEKCJA  STRZELECKA  ,,S O K Ó Ł” w RYNIE 

ZAPRASZAJĄ na II  OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O STATUETKI  ŚLIMAKA:

MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW-

                                     

 1. Cel turnieju : popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego,

INTEGRACJA  W RAMACH ,, CITTASLOW”, spotkanie towarzyskie

Mieszkańców, Samorządowców i Gości z innych Gmin i Miast.

 1. Organizator:  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie.
 2. Termin i miejsce turnieju: 30.09.2018r  godz. 09.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ” m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki).

 

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z pozycji leżącej,  5 strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

 1. Konkurencja dodatkowa o medal  strzelca:  ,,Sokole Oko” kal. 7,62 x 39
 2. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 

 1. Osoby funkcyjne

Kierownik Zawodów : Grzegorz Niezbecki  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl.I

Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basiński s. kl. II,

Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl. II,

Biuro obliczeń: Grzegorz Niezbecki s. kl. III, Jerzy Maruchacz

Amunicyjny: Mirosław Kowalski d. s. kl.  III.

Kierownik Strzelań :  Jerzy Dziokan , s.kl.III

Sędziowie konkurencji:

KBKS kal. 22 – Wojciech Dziokan s. kl.III

AK – 47  kal. 7,62 – Krzysztof Czarniecki d. s. kl.III

,,Sokole Oko” AK-47, kal. 7,62 – Piotr Dziokan s, kl.III

Sędziowie techniczni:  Bartosz Słowikowski, Marcin Lenkiewicz,

                                               Paweł Sadłowski, Krzysztof Przeorek                                  

 

 1.   Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny Krzysztof Przeorek, Tomasz Dziokan
 2. Catering : grill na miejscu

10.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604 597 931

 1. Opłata startowa na miejscu – 70 zł.

12.Nagrody:

Konkurencja nr 1: Karabinek KBKS Brno kal. 22  – I, II, III m. medale, IV, V, VI – dyplomy

Konkurencja nr 2: Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 – I, II, III m. medale, IV, V, VI – dyplomy

Klasyfikacja Generalna I, II, III m. statuetki i medale, IV, V, VI – dyplomy

Konkurencja Sokole oko – statuetka.

13.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 

Podczas zawodów  w trakcie przerwy spotkanie integracyjne

                przy grillu, kawie i herbacie.

 

                                     – organizatorzy  zawodów

 

ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI I OSOBY ZAPROSZONE NA VIII ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR PREZESA SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” w Rynie.

ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

 I OSOBY ZAPROSZONE

NA VIII ZAWODY  STRZELECKIE

 o PUCHAR PREZESA  SEKCJI STRZELECKIEJ

,,SOKÓŁ” w Rynie.

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 17 czerwca )  2018r. godz. 10.00

 

 

KONKURENCJE :

 1. Karabin centralnego zapłonu 100m; 3 strzały próbne, 10 ocenianych

 

 1. Pistolet bocznego zapłonu; 15m do choinki 10 strzałów po 3 pkt.

 

 

 1. Strzelba gładkolufowa do poperów : po 3 pkt. za trafienie + pistolet cz.

z odległości 25 m do tarczy – 5 strzałów ( łączny wynik)

 

 1. Strzelba gładkolufowa: po dwa strzały do rzutków : 3 pkt za trafienie

 

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski s. kl. III

 

Sędzia Główny: Waldemar BÜTTNER s. kl. I

 

Biuro Obliczeń: Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Jacek Basiński

Członkowie; Krzysztof Przeorek, Jerzy Maruchach

 

Kierownik Strzelań: Jerzy Dziokan s. kl. III

 

 Sędziowie konkurencji: Jerzy Dziokan, Piotr Dziokan, Wojciech Dziokan

 

Zabezpieczenie medyczne: Krzysztof Przeorek , Tomasz Dziokan– ratownik medyczny.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własna broń w wymienionym kalibrze.

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE o Puchar Prezesa Sekcji Strzeleckiej Sokół w Rynie.

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” w RYNIE

         ZAPRASZA NA OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

        o Puchar Prezesa Sekcji Strzeleckiej Sokół w Rynie. 

                                    

 1. Cel turnieju : Popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego.

Integracja  pasjonatów strzelectwa sportowego. Propagowanie aktywnych form                       spędzania  wolnego czasu.

 

 1. Organizator :   Sekcja Strzelecka ,, Sokół ‘’ w Rynie.
 2. Termin i miejsce turnieju: 16 czerwca 2018r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ” m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki.).

 1. Konkurencje1 i 2                                                                                                                              – KBKS Karabin bocznego zapłonu kalk, 22 5,6mm, Karabin centralnego zapłonu AK-     47 , kal;. 7,62  pozycja leżąc.   Odległość 50m trzy strzały próbne 5 ocenianych.

-Konkurencja 3,4

Strzelanie do celu reaktywnego ,,biatlonki” – karabinek sportowy kal 22 – 5,6mm

  – pozycja leżąc 5 strzałów z odległości 50m

  – pozycja leżąc 5 strzałów z odległości 40m ( każde trafienie 3 pkt)

 – Konkurencja 5 i 6

 Strzelanie ze strzelby gładkolufowej do poperów  z 15m – 2 strzały plus strzelanie

            z karabinka bocznego zapłonu do tzw. choinki  z 50m – 5 strzałów

            za każde trafienie 3 pkt.

            

 

Klasyfikacja indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 6  konkurencji.

 1. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

 

        Konkurencja dodatkowa  ,,SOKOLE OKO” w/g uznania

 

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 

 1. Osoby funkcyjne

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar BÜTTNER s. kl. I

      Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basiński s kl.II

                                   Członek  : Krzysztof Przeorem s. kl. III, Jerzy Maruchach s. kl.III

 

Kierownik Strzelań :  Marcin Mazur s. kl.III, Michał Kamiński  s kl.III                                  

 

 1.   Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny Krzysztof Przeorek.

 

9.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604 597 931

 1. Opłata startowa 50 zł.

11.Nagrody ; I, puchar, II i III medale, IV,V,VI – dyplomy.

                            

12.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 

Opłata startowa 50 zł PL przed zawodami.

 

                      Powiadamia: Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,SOKÓL” w Rynie