III MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZA

 

SZKOŁY ŚREDNIE i PLACÓWKI OŚWIATOWE

na

OBJĘTE PATRONATEM STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

III MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE

POWIATU GIŻYCKIEGO

                                     

 1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja sportu strzeleckiego i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Spotkanie koleżeńskie uczniów szkół średnich i placówek oświatowych.

 

 1. Organizator:   Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie. Patronat: Starosta Powiatu Giżyckiego

 

 1. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie złożone z uczniów szkół średnich i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz reprezentacje innych szkół zaproszone przez organizatorów. W przypadku startu uczniów niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub rodzica, bądź pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: 13.04 .2019r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (za m. Canki – 1 km. przed Rynem,  pierwszy zjazd – w lesie z drogi           w prawo – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą ). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół.”

 

 1. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 10 kwietnia 2019 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl

wg treści: nazwa szkoły lub placówki oświatowej, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich

lub

karta zgłoszenia pobrana za strony www.kssokol.pl

 

 1. Konkurencje:

 

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

    

W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  indywidualna.

Startują drużyny trzyosobowe.

 

 1. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

 

 1. Nagrody.

 

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

 1. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego.
 2. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” w Rynie.

 

 

Wszystkie startujące drużyny otrzymają dyplomy.

 

 1. Osoby funkcyjne

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner – sędzia klasy I

Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński – sędzia klasy II

      Kierownik Biura Obliczeń: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Kierownik strzelań: Jerzy Dziokan s. kl. III,

 

 1. Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński,

                                                  ratownik medyczny Krzysztof Przeorek

 1. Catering: Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku
 2. Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

         

 

 

W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy zupie gulaszowej, herbacie

                i kawie.                          

                                                                                

                                                                            ORGANIZATOR

 

REGULAMIN III Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Giżyckiego-1

Formularz rejestracyjny na III MMSPG-1

X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA” 23 MARCA GODZ. 17.30 – NOCNY MIREK

SEKCJA STRZELECKA SOKÓŁ w RYNIE ZAPRASZA  NA  X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA”

23 MARCA GODZ. 17.30

 

 1. Nocne strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9mm

Otwarte przyrządy celownicze. Nie dopuszczamy lunety i kolimatora

Konkurencja tylko dla osób z uprawnieniami na posiadanie broni krótkiej.

Strzelanie do trzech tarcz z odległości 10, 15 i 20m ( trzy strzały próbne i po pięć strzałów do każdej tarczy)

Uwaga: Dopuszczamy oświetlenie z wykorzystaniem latarki ręcznej, oświetlenia na głowie i latarki zainstalowanej na broni

Sędzia konkurencji:  Grzegorz Sawicz – sędzia kl. III.

Sędzia techniczny:  Wojciech Sadkowski

Klasyfikacja : medalowa I, II i III m, dyplomy do VI miejsca

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I .

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński – s. kl. II

Członkowie: Krzysztof Przeorek s . kl. III, Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Tomasz Dziokan s . kl. III, Wojciech Sadkowski

Zasady bezpieczeństwa  i regulamin zostaną omówione bezpośrednio przed konkurencją strzelecką.

Opłata startowa 20 zł

Wyniki nie wliczają się do klasyfikacji dnia następnego.

DZIEŃ DRUGI

24 MARCA 2019 godz. 10.00

 1. Strzelanie z pistoletu PM- 64 kal. 9mm,

do tarczy z odległości 25 m, postawa stojąc

trzy strzały próbne plus 10 ocenianych

Sędzia konkurencji: Grzegorz Sawicz – s. kl. III inst.. strzel.

Sędziowie stanowiskowi: Diter Cantop s. kl. III, Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s kl. III, Tomasz Wyszomirski s. kl. III

Mirosław Kowalski  s. kl. III, Jerzy Dziokan s. kl.III

2.Strzelanie z karabinka sportowego  bocznego zapłonu kal. 22mm

do tarczy , postawa leżąc, odległość 50 m. Trzy strzały próbne, 10 oc.

 1. Strzelanie z karabinka sportowego bocznego zapłonu kal.22 mm

do tarczy, postawa stojąc, odległość 50m, trzy strzały próbne, 10 oc.

Przyrządy  celownicze otwarte ( muszka, szczerbinka) , nie dopuszcza się

używania lunety obserwacyjnej na stanowisku strzeleckim.

Zezwalamy  zawodnikom  używanie własnej broni strzeleckiej.

      Przepisy bezpieczeństwa i regulamin konkurencji zostaną omówione

bezpośrednio przed zawodami.

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy ciepłym posiłku

Opłata startowa: 70 zł

Kierownik  Zawodów: Mirosław Kowalski,

,, NOCNY MAREK – 2019 ‘’

ZAPRASZAMY  CZŁONKÓW SS ,,SOKÓŁ’ Ryn

NA  I ZIMOWY  NOCNY TURNIEJ STRZELECKI

,, NOCNY  MAREK – 2019 ‘’

 

1.Miejsce turnieju : Strzelnica Sokół – Canki

2.Termin turnieju: 09.02.2019 godz. 16.00

3.Konkurencje:   Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm

Strzelanie  nocne przy użyciu latarki do trzech tarcz

z odległości 10, 15 i 20m – 9 strzałów próbnych ,

15 strzałów ocenianych po pięć do każdej tarczy.

Broń , amunicja i latarka ręczna  własna zawodników.

Nie dopuszcza się  mocowania oświetlenia na broni.

 

4.Sędziowie konkurencji:

Sędzia Główny ; Waldemar Büttner s kl. I

Sędziowie stanowiskowi: Grzegorz Sawicz s kl.III

Mirosław Kowalski s .kl.III

 

Kontrola Techniczna: Dariusz Czerwonka s. kl III

 

Biuro Obliczeń : Jerzy Maruchacz s . kl. III

Krzysztof Przeorek s. kl. III

Sędziowie  Techniczni: Paweł Budka

Wojciech Sadkowski

 

Zabezpieczenie Medyczne: Krzysztof Przeorek – rat. med.

Kwatermistrz Zawodów: Krzysztof Sekściński s. kl. III

 

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski s. kl. III

 

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed

rozpoczęciem turnieju strzeleckiego.

 

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy grilu i kawie

 

– Zarząd SS ,, Sokół”  Ryn

X Zimowy Turniej Strzelecki o PUCHAR ZARZĄDU SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

  i KANDYDATÓW do KLUBU na X Zimowy Turniej Strzelecki

 o PUCHAR ZARZADU  SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 16 grudnia ( NIEDZIELA) 2018, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

I.Karabin bocznego zapłonu kal. 22– strzelanie do tarczy.

– 50 m 3 strzały próbne, 5 strzałów pozycja leżąc i 5 pozycja stojąc   

 

  Kierownik konkurencji : Krzysztof Czarniecki s kl. III

Sędziowie strzelań:  Krzysztof Przeorek s . kl. III

Sędzia techniczny ; Diter Cantop

 

KONKURENCJE PISTOLET OWE

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi; Kon. 1: strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją; Konk. 2 :strzały do tarczy –  25m

Uwaga: w tej konkurencji amunicja własna zawodników

Kierownik Konkurencji: Jerzy Dziokan s. kl. III

                Sędziowie stanowiskowi: Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s. kl. III

STRZELBA GŁADKOLUFOWA :

 1. Strzelba bez magazynka ( bock, dubeltówka)

Kon. 1 : strzelanie do poperów

Kon. 2 : Strzelanie do rzutek

Kierownik  konkurencj: Grzegorz Sawicz s. kl. III

          Sedziowie stanowiskowy : Krzysztof Czarniecki s. kl. III

                                                      Piotr Dziokan s. kl. III

 

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski

Sędzia Główny: Waldemar Büttner s kl. I

Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II

                             Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III

                                                    Jerzy Maruchacz s. kl.III

Zabezpieczenie med.: Krzysztof Przeorek ,Tomasz Dziokan– ratownicy m.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.                                           W przerwie: posiłek i zebranie, oraz spotkanie Opłatkowe Członków Klubu.

 

                                     – Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

2 grudnia ( niedziela) 2018r.  o godz. 09.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

V JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

Karabin

 1. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 100 m, tarcza NT 23p
 2. strzelanie z karabinu centralnego zapłonu (AK–47) — postawa leżąca, 10 strzałów, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, odległość 100 m, cel – dzwon, czas konkurencji 1 minuta, czas przygotowawczy 2 minuty.

Kierownik konkurencji  Jerzy Dziokan s. kl.III,

 1. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) — postawa leżąca, 3+5 strzałów, maksymalnie do uzyskania 50 pkt, odległość 50 m, tarcza TS–4;
 2. strzelanie z karabinu bocznego zapłonu (Brno) – liczony czas konkurencji — postawa leżąca, 10 strzałów,  odległość 50 m, cel reaktywny (biathlonka) w przypadku nie trafienia wszystkich celów do czasu zawodnika będzie doliczone 10 sekund za każdą nie trafioną biathlonkę. Czas przygotowawczy 2 minuty.

Kierownik konkurencji  Mirosław Kowalski s. kl.III,

Strzelba

 1. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 4 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 15 m,  rzutek – czas konkurencji ograniczony do 1 minuty.
 2. strzelanie ze strzelby gładko lufowej — postawa stojąca, 4 strzały, maksymalnie do uzyskania 20 pkt, odległość 20 m,  popery – czas konkurencji ograniczony do 1 minuty.

Kierownik konkurencji Grzegorz Sawicz s. kl.III,

 

ZASADY KLASYFIKACJI

Za każdą konkurencję zawodnik wygrywający tj. uzyskujący najlepszy wynik punktowy na tarczy, najlepszy czas, lub ilość punktów za trafione cele otrzymuje ilość punktów odpowiadającą ilości startujących zawodników każde następne miejsce to 1 pkt mniej.

Punktacja łączna: SUMA PUNKTÓW ZA WSZYSTKIE KONKURENCJE KARABINOWE

NAGRODY

Puchary za miejsca I-III ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny: Waldemar Büttner s. kl. I

Sędzia RTS – Jacek Basiński s. kl II

Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basinski s. kl. II,

Sędzia Główny Strzelań – Jerzy Dziokan s kl III

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

Organizatorzy zapewniają broń i amunicję klubową.

Dopuszczalna własna broń i amunicja z zastrzeżeniami: Karabin centralnego zapłonu 7,62×39 z otwartymi przyrządami celowniczymi – muszka i szczerbinka, karabin lr22 z otwartymi przyrządami celowniczymi, strzelba – dubeltówka lub Bock, organizator nie dopuszcza strzelb ładowanych z magazynka.

 

 

 

           Informacje:  Sekretarz  SS ,,Sokół ”w Rynie

                Mirosław Kowalski

                        Tel. 604 597 931    e mail: kajak66@poczta.onet.pl

 

XI ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” Ryn

                                                                             

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW i SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

na

XI   ZAWODY STRZELECKIE

o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO  z OKAZJI

100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Cel turnieju

Uczczenie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, spotkanie integracyjne.

 

 1. Organizator :  STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO, Sekcja Strzelecka ,, Sokół” Ryn
 2. Termin i miejsce turnieju: 10.11.2018r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka za m. Canki, słupek kilometrowy 20 – 2 zjazd w prawo).

CZĘŚĆ I

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z pozycji leżącej,  5 strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja zespołowa i  indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

W ZAWODACH  STARTUJĄ DRUŻYNY TRZYOSOBOWE.

 1. Konkurencja dodatkowa – indywidualnie : ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62
 2.     Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl.II

      Kierownik Biura Obliczeń: Jerzy Maruchacz,  Tomasz Dziokan

Kierownik Strzelań :  Krzysztof Czarniecki s kl. III, Krzysztof Przeorek s.kl.III

                           Sędziowie: Wojciech Dziokan, s. kl III  Piotr Dziokan s. kl III

      Sędziowie techniczni : Wojciech Sadkowski, Marcin Lenkiewicz

  Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński, Krzysztof Przeorek rat.med.

 1. Catering: Krzysztof Sekściński

 

8.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604597931

 1. Opłata startowa za 3 osoby 150 zł na miejscu lub  przelewem.

10.Nagrody ; I, II, III m. zespołowe – puchary,  I,II,III m. indywidualne – medale.

                            Drużyny otrzymają  pamiątkowe dyplomy                      

11.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

12 Zgłoszenia do zawodów pod adres: e;mail: biuro@kssokol.pl

                                                             lub tel: 604 597 931

         termin zgłaszania drużyn do dn. 08.10.2018r

13.. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób

uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

             Podczas zawodów spotkanie koleżeńskie grochówce 

                           

                    CZĘŚĆ II

 TURNIEJ STRZELECKI DLA POSIADACZY LICENCJI PZSS konkurencje wykonywane z BRONI WŁASNEJ

 

Pistolet centralnego zapłonu :

 1. strzelanie do tarczy – 10 strzałów odległość 25 m
 2. strzelanie dynamiczne do celów reaktywnych – 7 celów oceniany czas wykonania konkurencji ilość strzałów max 20

                                                

 

Strzelba gładkolufowa: 

 1. strzelanie do rzutek – oceniany czas wykonania konkurencji 2 rzutki na celu reaktywnym, każdy nie trafiony cel + 10 sekund.
 2. 2 strzelanie do celów reaktywnych – 5 celów oceniany czas wykonania konkurencji ilość strzałów max 5 strzałów każdy nie trafiony cel +10 sekund.

                                                 

 

 

                KIEROWNIK STRZELAŃ ; Wojciech Dziokan s KL.III

                                       Sędziowie techniczni: Jerzy Dziokan

                                                                            Piotr Dziokan 

               Pozostałe funkcje j.w

 

                OPŁATA STARTOWA na miejscu                               

                      

        ORGANIZATORZY