IX Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko 27.11.2022r.

IX Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko 27.11.2022r.

                                            Regulamin

1.Cel zawodów:

-propagowanie sportów strzeleckich

-integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach

-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań

-wyłonienie najlepszych strzelców biorących udział w zawodach

-popularyzacja strzelectwa

2.Organizator zawodów:

Klub strzelecki Sokół Ryn

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

tel.514366436

email:dziokanmazury@gmail.com

3.Termin i miejsce zawodów

-Strzelnica „Sokół” w miejscowości Canki/k.Rynu

-rozpoczęcie zawodów 27.11.2022 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00

-zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego

-organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych

4.Program Zawodów

-otwarcie zawodów

-odprawa techniczna

-rozpoczęcie konkurencji

-rozdanie nagród

-zakończenie

Planowane jest rozegranie 3 konkurencji strzeleckich

1.Pistolet sportowy (Pcz)

-3 strzały próbne, 15 strzałów ocenianych

-odległość 25m

-przyrządy celownicze mechaniczne

-czas 10 minut

-postawa stojąc

-tarcza TS4

 1. 2GUN(strzelba gładkolufowa + pistolet centralnego zapłonu)

-cele metalowe

-ilość celi -10(4+8)

-konkurencja na czas(czas mierzony timerem)

-odległość około 15m

-przyrządy celownicze mechaniczne

-postawa stojąc

-ilość amunicji 4(strzelba)+8(pistolet)

-po skończeniu amunicji następuje zatrzymanie czasu

-za każdy nietrafiony cel doliczane jest 5 sekund karnych

3.Strzelba Gładkolufowa(breneka)

-tarcza p23

-odległość 50m

-czas 5 min

-4 strzały

-przyrządy celownicze mechaniczne

-postawa stojąc

 

5.Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

-zawodnicy posiadający licencje sportową PZSS

-zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolekcjonerską

6.Punktacja

-przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej z konkurencji

-w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych

-w konkurencji nr 2 punktacja liczona jest od najmniejszego czasu ukończenia konkurencji

-w konkurencji nr 3 w razie takiej samej liczy punktów możliwa będzie dogrywka w postaci jednego dodatkowego strzału

7.Nagrody

-puchary lub medale w każdej konkurencji za 1,2,3 miejsce oraz puchar za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej

-dyplomy w każdej konkurencji od miejsca 1 do 6

8.Koszty uczestnictwa

koszt uczestnictwa wynosi:

-konkurencja 1-30zł

-konkurencja 2-40zł

-konkurencja 3-30zł

 

9.Sprawy różne

-broń i amunicja we własnym zakresie

-konkurencje będą rozgrywane w kolejności

-organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji

-obowiązują ochronniki słuchu oraz okulary ochronne

-obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze

-protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników

-interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego głównego zawodów

-organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów

-broń i amunicja dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS

-zawody ujęte w kalendarzu WMZSS

 OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów- WYSZOMIRSKI Tomasz 11881/II/20

Kierownik Zawodów- NIEZBECKI Grzegorz  7767/II/20

Przewodniczący Komisji RTS- DZIOKAN Piotr  10474/II/20

Kierownik Biura Obliczeń – NIEZBECKI Grzegorz  7767/II/20

Sędzia Główny strzelań- SAWICZ Grzegorz  3020/II/22

Sędzia strzelań – DZIOKAN Wojciech  10485/II/20

Sędzia strzelań – SEKŚCIŃSKI Krzysztof  11886/II/21

zabezpieczenie medyczne:

ratownik medyczny- DZIOKAN Tomasz

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zarząd Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn działając na podstawie § 20 i 21 statutu zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 19 listopada 2022 r. w Rynie – Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie. ul. Kopernika Szkolna 16.

Rejestracja uczestników od godz. 17:00. Pierwszy termin zebrania godz. 17:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:30.

Porządek walnego zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2020 r. do 31.12.2020r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2020r.
 7. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2021 r. do 31.12.2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2021r.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2020 – 2021
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 12. Zmiany w zapisach statutu – wg załącznika do niniejszego zawiadomienia.
 13. Wniosek i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu tekstu jednolitego statutu obejmującego uchwalone zmiany.
 14. Wniosek i głosowanie nad podjęciem uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Klubu Jackowi Basińskiemu
 15. Wybory Prezesa oraz Zarządu
 16. Wybory do Komisji Rewizyjnej
 17. Omówienie spraw bieżących oraz kierunków rozwoju klubu
 18. Zakończenie walnego zebrania.

Zarząd SS SOKÓŁ Ryn

Załącznik:

Projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie. Proponowane zmiany – ujęte zostały czerwoną czcionką.

Załacznik do zawiadomienia – Uchwała nr w z dnia 19 listopada 2022r

UWAGA ZMIANA REGULAMINU ZIMOWYCH ZAWODÓW SS SOKÓŁ

 1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów – tylko karabin powtarzalny repetier. Nie dopuszczone karabiny samopowtarzalne.

„Dziesiątka na czas” – czas – 1 minuta. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 2. Po sygnale START oddają 10 strzałów do celu o wymiarach fi 20 cm. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

– ilość punktów do uzyskania – 100 pkt Pomniejszone o 10 pkt za każdy strzał poza polem ocenianym.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń (tylko repetier) i amunicja własna zawodników

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,,SOKÓŁ”

Zawiadomienie o zawodach

19 lutego ( sobota) 2021r.  o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

Organizuje

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,,SOKÓŁ”

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

KONKURENCJE:

 1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

– ilość punktów do uzyskania – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy rozpoczęty centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

– ilość punktów do uzyskania – 100 – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu do tarczy.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Dziesiątka na czas” – czas – 1 minuta. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 2. Po sygnale START oddają 10 strzałów do celu o wymiarach fi 20 cm. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

– ilość punktów do uzyskania – 100 pkt Pomniejszone o 10 pkt za każdy strzał poza polem ocenianym.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 1. KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

„Piętnastka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych, bez strzałów próbnych – istnieje możliwość korzystania z własnych lunet obserwacyjnych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 15 strzałów w czasie 10 minut do tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;

‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;

‐ ilość strzałów: seria oceniana – 15 strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

– ilość punktów do uzyskania – 150 – suma punktów 15 strzałów uzyskanych w strzelaniu do tarczy.

 

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Dziesiątka na czas – 100 pkt – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

„Piętnastka Snajpera bez optyki” – 150 pkt ocena wyników: suma punktów 15 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 450 pkt.

Do konkurencji nr 1, 2 i 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Konkurencja dodatkowa poza klasyfikacją łączną strzelba gładkolufowa – szczegóły konkurencji zostaną przedstawione na miejscu.

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej Karabin z optyką – konkurencje 1, 2 i 3 – Puchar/statuetka,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej medale.

Za konkurencję KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – Puchar/statuetka,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji medale

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Opłata startowa 100 zł

XIV Wigilijne zawody o „Gwiazdę Betlejemską” Sokół Ryn

XIV Wigilijne zawody o  „Gwiazdę Betlejemską” Sokół Ryn

1.Cel zawodów
-propagowanie sportów strzeleckich
-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
-wyłonienie najlepszych strzelców w danych zawodach
-popularyzacja strzelectwa
2.Organizator zawodów
Klub Strzelecki Sokół Ryn
kontakt 514366436 Piotr
dziokanmazury@gmail.com
3.Termin i miejsce
Strzelnica Ks Sokół , miejscowość Canki/k.Rynu
19.12.2021 start 9.00
4.Program zawodów
Planowane jest rozegranie 2 konkurencji strzeleckich
1.Karabin sportowy(Ksp), dwie serie po 5 strzałów do celów metalowych(biathlonka), postawa stojąca +postawa leżąca,każde trafienie liczone po 5pkt.
Przyrządy celownicze mechaniczne otwarte!!
2. 3Gun(strzelba+karabin+pistolet)-konkurencja na czas
strzelba gładkolufowa(5 celów metalowych
Pistolet centralnego zapłonu(8 celów metalowych)
Karabin centalnego zapłonu (9 strzałów do tarcz IPSC)
Przyrządy celownicze mechaniczne otwarte lub zamknietę, niedposzczone przyrządy optyczne!!!
Każdy nietrafiony cel daje +5 sek doliczanych do czasu ukończenia konkurencji.
Wygrywa najniższy czas ukończenia konkurencji.
4.Uczestnictwo
-osoby posiadające pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich lub sportowych
-osoby posiadające aktualną licencje PZSS
5.Koszty zawodów
-konkurecja 1 -30zł
-konkurencja 2-40zł
6.Sprawy rózne
-zawody wyłacznie ze SWOJĄ AMUNICJĄ!!
-klub może udostepnić karabin sportowy oraz karabin centalnego zapłonu
-wszystkich obowiązują okulary ochronne oraz ochronniki słuchu
-konkurencje zostaną omówione po rozpoczęciu zawodów przez Sędziego Głównego
-Zawody są wpisane do kalendarza sportowego PZSS
-Oraganizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany rozgrywanych konkurencji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

VIII Zawody Strzeleckie o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

VIII Zawody Strzeleckie o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

CANKI 28.11.2021 godzina 10.00

 

ORGANIZATOR

Nadleśnictwo Giżycko,  Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

 KONKURENCJE

1.Pistolet centralnego zapłonu (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza PSP

Odległość: 50m

Liczba naboi: 3+10

Czas: 60 sekund seria próbna

Postawa stojąc

3 minuty seria oceniana

Do uzyskania 100 punktów.

 1. Karabin centralnego zapłonu Kcz

( muszka – szczerbinka, przeziernik)

Cel: Tarcza Kcz

Odległość: 100m

Liczba naboi: 3+10

Czas: 1 minuta seria próbna, 3 minuty seria oceniana

Postawa leżąca.

Do uzyskania 100 punktów.

 

 1. Strzelba gładkolufowa – tylko dubeltówka lub bock, dopuszczalne ładownice na kolbie.

Strzelanie do rzutków – 2 szt

Czas  2 min.

Do uzyskania 20 punktów.

 1. Strzelba gładkolufowa – tylko dubeltówka lub bock

Strzelanie do tarczy PSP – rodzaj naboju breneka – 4 strzały.

Cel: Tarcza PSP

Odległość: 50m

Liczba strzałów: 4

Czas: 60 sekund

Do uzyskania 40 punktów.

 

Razem do uzyskania w zawodach 260 pkt.

PROCEDURA STRZELANIA

 1. Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania,
 2. Na komendę „CZAS PRZYGOTOWAWCZY ” zawodnicy wyjmują broń ,skierowaną w kierunku przedpola. Czas przygotowawczy trwa 3 minuty.
 3. Zabrania się wprowadzać nabój do komory nabojowej oraz ładować amunicję do magazynka z wyjątkiem broni Semi-Auto, pistoletów i rewolwerów gdzie w czasie przygotowawczym można załadować magazynek lub bęben, nie można go jednak podpiąć do broni.
 4. Broń można załadować i rozpocząć strzelanie po komendzie START

Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” obowiązkowo przerwanie strzelania, rozładowanie broni i magazynków, okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;

 • Po komendzie „PRZEJRZAŁEM ” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie, niezwłoczne schowanie broni do futerału;
 • Każdy strzał przed komendą „SERIA OCENIANA START ” i po komendzie „STOP – ROZŁADUJ ” może skutkować dyskwalifikacją;

 

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego.

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej Puchary.

UWAGA: konkurencje mogą ulec modyfikacji.

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Pozostałe informacje na stronie www.kssokol.pl