UWAGA – Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ – ZMIANA TERMINU

W związku z treścią § 28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn planowane na 06 marca  2021r.  godz. 09.00 zostały przeniesione na dzień 28 marca 2021 r. niedziela na godzinę 9.00

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn – UWAGA ZMIANA TERMINU

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

28 marca  2021r.  o godz. 09.00

 

ORGANIZATOR

 Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+5 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Pięć celów” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 5 strzałów do 5 rzutków umieszczonych na tarczy o wymiarach max 50×100 cm. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 5

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

 1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.
 2. Pięć celów – 50 pkt – po 10 pkt – za trafienie w cel – rzutek.
 3. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.
 4. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 350 pkt.

Do konkurencji nr 1, 2 i 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

 

PROCEDURA STRZELANIA

 1. Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania, bez wyjmowania broni z futerałów.
 2. Na komendę „CZAS PRZYGOTOWAWCZY ” zawodnicy wyjmują broń ,skierowaną w kierunku przedpola. Czas przygotowawczy trwa 3 minuty.
 3. Zabrania się wprowadzać nabój do komory nabojowej oraz ładować amunicję do magazynka z wyjątkiem broni Semi-Auto gdzie w czasie przygotowawczym można załadować magazynek, nie można go jednak podpiąć do broni.
 4. Broń można załadować i rozpocząć strzelanie po komendzie

„SERIA OCENIANA START”  Seria oceniana trwa 12 minut.

 • Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” obowiązkowo przerwanie strzelania, rozładowanie broni i magazynków, okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;
 • Po komendzie „PRZEJRZAŁEM ” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie, niezwłoczne schowanie broni do futerału;
 • Każdy strzał przed komendą „SERIA OCENIANA START ” i po komendzie „STOP – ROZŁADUJ ” może skutkować dyskwalifikacją;

 

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej Puchary.

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

 

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Wpisowe

konkurencje 1-4 – 70 zł

konkurencja 4 – 50 zł

 

VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską, które odbędą się dnia 20.12.2020 na strzelnicy ,, SOKÓŁ” w m. Canki .

Rejestracja zawodników od godz. 8.30

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00

Wszystkich obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne.

Utrzymujemy zasady sanitarne podczas pandemii. Zachowanie odpowiedniej odległości.

 

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. Rywalizacja sportowa. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego .Promowanie zdrowego trybu życia. Integracja środowiska strzeleckiego. Świąteczne spotkanie  Gości i członków klubu.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Rejestracja Zawodników  8.30 – 9.00

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

20.12.2020 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn Canki

 

IV.KONKURENCJE

1.Pistolet Sportowy, rewolwer lub Pcz (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza Kcz

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +5

Czas: 60 sekund seria próbna

3 minut seria oceniana

 1. Pistolet lub rewolwer, dowolny kaliber

Cel: Tarcza: nt /23p

Piec strzałów

Czas 3 min.

 1. Karabin bocznego zapłonu . otwarte mechaniczne przyrządy celownicze

( muszka, szczerbinka)

3 strzały próbne + 10 ocenianych

Postawa leżąca.

 1. Strzelba gładkolufowa

Strzelanie do poperów

Czas  2 min

 

 

 

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nie posiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS  oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

Za 1,2,3 miejsca medale w klasyfikacji generalnej.

1-6 miejsca dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  w dniu zawodów. Godz.8.30-9.00

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

 

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary.

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed zawodami.

 

                  – Zarząd SS ,, SOKÓŁ „ Ryn

 

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Zawiadomienie o zawodach

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

13 grudnia ( niedziela) 2020r.  o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

Organizuje

 VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  kal 7,62 x 39 – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka 7,62×39” – Strzelanie z karabinu kalibru 7,62×39 samopowtarzalnego z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

 1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.
 2. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.
 3. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.
 4. „Dziesiątka 7,62×39” – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 400 pkt.

Do konkurencji nr 1 i 2 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny kalibru 7,62×39 samopowtarzalne z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Konkurencja dodatkowa poza klasyfikacją łączną strzelba gładkolufowa – szczegóły konkurencji zostaną przedstawione na miejscu. 

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej Puchary.

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Ze względów bezpieczeństwa w walce z koronowirusem katering we własnym zakresie.

Będzie ognisko.

JESIENNY TURNIEJ STRZELECKI

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ’’ RYN

ZAPRASZA na – JESIENNY TURNIEJ

STRZELECKI  – dn. 18.10.2020r  (niedziela) godz.9.00

Strzelnica ,,SOKÓŁ’’ k. m. Canki gm. Ryn

Zawody ujęte są  w kalendarzu WMZSS

 

1.Karabin bocznego zapłonu, mechaniczne urządzenia celownicze :

tylko muszka i szczerbinka. Dystans – 100 m, postawa leżąc. Tarcza Psp.

Dopuszcza się na stanowiskach dystansu 100m lunety obserwacyjne.

3 strzały próbne i 10 ocenianych – czas  całkowity 8 minut

2.Karabin bocznego zapłonu: wszystkie możliwe mechaniczne przyrządy celownicze, łącznie z przeziernikami. Dystans – 50m, postawa leżąc. Tarcza ksp.

5 strzałów próbnych i 10 ocenianych – czas całkowity – 8 minut

3.Pistolet sportowy  bocznego zapłonu, dopuszcza się też z zapłonem centralnym – dystans 25 m. Tarcza Psp.

3 strzały próbne i 10 ocenianych. – czas całkowity 8 min

——————————————————

Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej medale a do VI dyplomy.

Dodatkowo medal za I m w konkurencjach karabinowych i pistolecie.

Broń i amunicja własna zawodników.

Rejestracja zawodników od godz. 8.15 do 9.00

Opłata startowa za wszystkie konkurencje 50 zł

UWAGA !

Wszystkich obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne.

 

Organizatorzy

TURNIEJ Strzelecki nad JezioremORŁO

Zawiadomienie o zawodach

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

03 października 2020r. (sobota) o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

KONKURENCJE

1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów 

 1.  Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może  postawić broń i amunicję – 3+10 sztuk,  wolno się składać, ustawiać przyrządy,
 2. Zawodnik wykonuje 3 strzały próbne do białej tarczy ,następnie 10 strzałów punktowanych w czasie 5 minut.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

Broń i amunicja własna zawodników

2. KARABIN bez optyki – odległość 200 metrów 

 1.  Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może  postawić broń i amunicję – 3+10 sztuk,  wolno się składać, ustawiać przyrządy,
 2. Zawodnik wykonuje 3 strzały próbne do białej tarczy ,następnie 10 strzałów punktowanych w czasie 5 minut.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

Broń i amunicja własna zawodników.

 

Opłata startowa 50 zł.

Przed zawodami trening na dystansie 300 m

KARABIN z optyką

Harmonogram treningu oraz cele treningowe zostaną podane na odprawie. ‐

Broń i amunicja własna zawodników

Opłata startowa 50 zł.