Wiosenny Turniej Strzelecki SS ,,SOKÓŁ „ Ryn

Wiosenny Turniej Strzelecki SS ,,SOKÓŁ „ Ryn

Regulamin Zawodów

I.CEL ZAWODÓW

1.Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. 2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.               3.Rywalizacja sportowa.                                                                           4.Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego             5.Promowanie zdrowego trybu życia.                                                      6.Integracja środowiska strzeleckiego.

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

III.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

22.03.2020 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Canki

IV.KONKURENCJE

 1. Karabin 22lr bocznego zapłonu z optyką

Cel: Tarcza: karabin małokalibrowy

Odległość: 100m

Liczba naboi: 5 +10

Postawa: leżąca

Czas: 60 sekund seria próbna

5 minut  seria oceniana

Broń i amunicja własna

2.Karabin sportowy 22lr, mechaniczne przyrządy celownicze (przezierniki) lub otwarte  przyrządy celownicze .

Cel: Tarcza: Ksp 50m

Odległość: 50m

Liczba naboi: 5 +10

Postawa: leżąca

Czas: 60 sekund seria próbna

5 minut  seria oceniana Broń i amunicja własna (klub zapewnia kbks z otwartymi przyrządami celowniczymi)

3.Pistolet centralnego zapłonu Pcz lub Pistolet sportowy Psp 22lr

Cel: Tarcza: Psp 25m

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +10

Postawa: stojąca

Czas: 60 sekund seria próbna

5 minut  seria oceniana

Broń i amunicja własna

4.Strzelba gładkolufowa (jak czas pozwoli)

Cel:Popery lub rzutki.

Broń i amunicja własna

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 1. KLASYFIKACJA

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS oraz regulaminami klubowymi.

VII. NAGRODY

Za 1 miejsce w poszczególnych konkurencjach wręczone będą

medale,2,3 dyplomy, w klasyfikacji generalnej wszystkich konkurencji za 1,2,3 miejsce będą wręczone medale

VIII.  ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 3 obowiązkowe okulary. Na zawodach organizator zapewnia poczęstunek.

 

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

Zawiadomienie o zawodach

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

16 lutego ( niedziela) 2020r.  o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

Organizuje w ramach cyklu

 Sztafeta 4 x 200m

 Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  kal 7,62 x 39 – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka 7,62×39” – Strzelanie z karabinu kalibru 7,62×39 samopowtarzalnego z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników.

Organizator zapewnia karabin w kalibrze 7,62×39

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

 1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.
 2. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.
 3. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.
 4. „Dziesiątka 7,62×39” – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 400 pkt.

Do konkurencji nr 1 i 2 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny kalibru 7,62×39 samopowtarzalne z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

 

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar,

Za miejsce I-III  w poszczególnych konkurencjach medale. Za konkurencję nr 1 i 2 nagroda łączna.

Wyniki zawodów będą liczone w klasyfikacji łącznej cyklu  Sztafeta 4 x 200m – 4 zawody karabinowe na dystansie 200 m. Zasady klasyfikacji łącznej cyklu zostaną podane na zawodach.

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

Opłata startowa 50 zł.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn
Zarząd Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn działając na podstawie § 20 i 21 statutu zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 16.02.2020 r. w Rynie – Ryńskie Centru Kultury ul. Szkolna 1.

Rejestracja uczestniczek od godz. 15:00. Pierwszy termin zebrania godz. 15:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącej oraz sekretarza zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
4. Wybór członków komisji mandatowo skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2019r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
9. Zmiany w zapisach statutu – przedłużenie kadencji Zarządu do dnia 31 marca 2021r.
10. Zmiany w zapisach statutu – przedłużenie kadencji Komisji Rewizyjnej do dnia 31 marca 2021r. 1. 11. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Omówienie spraw bieżących oraz kierunków rozwoju klubu
12. Zakończenie walnego zebrania.

Zarząd SS SOKÓŁ Ryn

II ZIMOWY NOCNY TURNIEJ STRZELECKI ,, NOCNY MIREK – 2020 ‘’

ZAPRASZAMY NA  II ZIMOWY  NOCNY TURNIEJ STRZELECKI  ,, NOCNY  MIREK – 2020 ‘’

W turnieju mogą wziąć udział tylko Osoby posiadające

indywidualne zezwolenie na posiadanie broni palnej

lub posiadające Patent Strzelecki.

1.Miejsce turnieju : Strzelnica ,,Sokół”– Canki k. Rynu

2.Termin turnieju: 25.01.2020 godz. 16.00

Rejestracja zawodników od godz.  15.45 do godz.16.15

3.Konkurencje:   Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm

Strzelanie  nocne przy użyciu latarki do trzech tarcz

z odległości 10, 15 i 20m

Broń , amunicja i latarka ręczna  własna zawodników.

Dopuszcza się  mocowanie oświetlenia na broni.

Nie  wolno używać  noktowizorów itp.

Przyrządy celownicze tylko mechaniczne.

I – III m – medale

I-VI m – dyplom

4.Sędziowie konkurencji:

Sędzia Główny ; Waldemar Büttner s kl. I

Sędziowie stanowiskowi: Grzegorz Sawicz s kl.III

Grzegorz Czerwonka s kl.III

 

Kontrola Techniczna: Dariusz Czerwonka s. kl III

Biuro Obliczeń : Jerzy Maruchacz i Krzysztof Przeorek s.kl. III

Sędziowie  Techniczni:  Paweł Budka i Wojciech Sadkowski

Zabezpieczenie Medyczne: Krzysztof Przeorek – rat. med.

Kwatermistrz Zawodów: Krzysztof Sekściński s. kl. III

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski

 

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed

rozpoczęciem turnieju strzeleckiego.

 

Podczas przerwy ognisko, spotkanie integracyjne przy grilu i kawie.

Opłata startowa:  30 zł Pl na miejscu.

 

 

– Zarząd SS ,, Sokół”  Ryn

V Wigilijne Zwody Strzeleckie o Puchar Zarządu SS ,,Sokół” Ryn

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na V Wigilijne Zwody Strzeleckie o Puchar Zarządu SS ,,Sokół” Ryn , które odbędą się dnia 15.12.2019 na strzelnicy w m. Canki .

 

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW1.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. 2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.3.Rywalizacja sportowa.4.Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego5.Promowanie zdrowego trybu życia.6.Integracja środowiska strzeleckiego.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

15.12.2019 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn Canki

 

IV.KONKURENCJE

1.Pistolet Sportowy lub Pcz (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza TS-2

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +10

Czas: 60 sekund seria próbna

5 minut seria oceniana

 

 

2.Wielobój strzelecki na czas.

Karabin centralnego zapłonu,

Pistolet centralnego zapłonu,

Strzelba gładkolufowa.

Cel: Popery, Tarcze IDPA

 

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

Za 1,2,3 miejsca w poszczególnych konkurencjach wręczone będą

medale, w klasyfikacji generalnej wszystkich konkurencji za 1 miejsce będzie wręczony puchar, za 2,3 miejsca medale, za 4,5,6 miejsca dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary. Na zawodach organizator zapewnia poczęstunek.

Po zawodach zebranie członków SS „SOKÓŁ” Ryn