V Wigilijne Zwody Strzeleckie o Puchar Zarządu SS ,,Sokół” Ryn

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na V Wigilijne Zwody Strzeleckie o Puchar Zarządu SS ,,Sokół” Ryn , które odbędą się dnia 15.12.2019 na strzelnicy w m. Canki .

 

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW1.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. 2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.3.Rywalizacja sportowa.4.Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego5.Promowanie zdrowego trybu życia.6.Integracja środowiska strzeleckiego.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

15.12.2019 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn Canki

 

IV.KONKURENCJE

1.Pistolet Sportowy lub Pcz (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza TS-2

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +10

Czas: 60 sekund seria próbna

5 minut seria oceniana

 

 

2.Wielobój strzelecki na czas.

Karabin centralnego zapłonu,

Pistolet centralnego zapłonu,

Strzelba gładkolufowa.

Cel: Popery, Tarcze IDPA

 

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

Za 1,2,3 miejsca w poszczególnych konkurencjach wręczone będą

medale, w klasyfikacji generalnej wszystkich konkurencji za 1 miejsce będzie wręczony puchar, za 2,3 miejsca medale, za 4,5,6 miejsca dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary. Na zawodach organizator zapewnia poczęstunek.

Po zawodach zebranie członków SS „SOKÓŁ” Ryn

Zawiadomienie o zawodach VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

Zawiadomienie o zawodach

VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

24 listopada ( niedziela) 2019r.  o godz. 09.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN I STRZELBA

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

2. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

3. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po wskazaniu i zaklejeniu przestrzelin przez Obsługę Tarcz lub w przypadku dobrych warunków atmosferycznych po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Organizator zapewnia karabin centralnego zapłonu w kalibrze 7,62×39.

4. „Strzelba” – Strzelanie ze strzelby do poperów, dopuszczone dubeltówki i bock wyłącznie z przyrządami celowniczymi – muszka i szyna celownicza. Ilość amunicji – nieograniczona.

Cel – 6 poperów, czas konkurencji 40 sekund . Zadaniem zawodnika jest trafienie (położenie) 6 poperów ustawionych w odległości 10-15 m od stanowiska strzeleckiego w czasie 40 sekund. Za wykonanie zadania zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Broń i amunicja własna zawodników. Organizator zapewni strzelbę. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

2. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.

3. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów w przypadku oceny przestrzelin przez lunetę,) uzyskanych w strzelaniu.

 1. Strzelba – 100 punktów za trafienie (położenie) 6 poperów w czasie nie dłuższym niż 40 sekund.W sumie, w czwórboju można uzyskać max. 400 pkt.

 

PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU

– 2 konkurencje połączone.

1 .Strzelanie dynamiczne : 15 naboi – strzały do 5 celów reaktywnych w czasie 40 sekund oraz

 1. Strzelanie do tarczy – 50 m. – 5 minut,

Po sygnale start zawodnik stojąc na stanowisku strzeleckim ma za zadanie trafić (położyć) 5 poperów, a następnie z pozostałej amunicji oddać maksymalnie 10 strzałów do tarczy typu Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami)

Za wykonanie zadania w konkurencji 1 zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych lub po wyczerpaniu 15 szt amunicji bez trafienia wszystkich celów konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Za wykonanie zadania w konkurencji 2 – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Broń i amunicja własna zawodników. Nie dopuszcza się startu z pistoletami maszynowymi oraz z pistoletami wyposażonymi w kolby i inne niż mechaniczne – muszka i szczerbinka przyrządy celownicze. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Razem do uzyskania w zawodach 600 pkt.

NAGRODY – ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III puchary.

Za miejsce I w konkurencjach broni długiej (tj. karabin z optyką, karabin bez optyki i strzelba)  – puchar.

Za miejsce I w konkurencjach pistoletowych  – puchar.

 

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny: Waldemar Büttner s. kl. I

Sędzia RTS – Jacek Basiński s. kl II

Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basinski s. kl. II,

Sędzia Główny Strzelań –Waldemar Büttner s. kl. I

Kierownik zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl III

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

Opłata startowa 50 zł.

 

 

 

XII ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

                         STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

                       SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” Ryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW i JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

oraz  GOŚCI z INNYCH POWIATÓW

                                

                      

            na     XII  ZAWODY STRZELECKIE                                                                          

                     o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO  z OKAZJI

                     101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Cel turnieju  Uczczenie 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, spotkanie integracyjne.

 

 1. Organizator :  STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO, Sekcja Strzelecka ,, Sokół ‘’ Ryn
 2. Termin i miejsce turnieju:  sobota  09.11.2019r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”   m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo, zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki.).

CZĘŚĆ I

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z postawy leżąc,  5 strzałów z postawy leżąc do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z postawy leżąc  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja zespołowa i  indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

W ZAWODACH  STARTUJĄ DRUŻYNY TRZYOSOBOWE.

 1. Konkurencja dodatkowa – indywidualnie : ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62
 2.     Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od 14 lat.

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl.II

     

 1. Catering: Krzysztof Sekściński

 

8.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604597931

 1. Opłata startowa za 3 osoby 150 zł na miejscu lub  przelewem.

10.Nagrody ; I, II, III m. zespołowe – puchary,  I,II,III m. indywidualne – medale.

                            Drużyny otrzymają  pamiątkowe dyplomy                      

11.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

12 Zgłoszenia do zawodów pod adres: e;mail: kajak66@poczta.onet.pl

                                                             lub tel: 604 597 931

         termin zgłaszania drużyn do dn. 07.11.2019r

13.. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób

uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

 

             Podczas zawodów spotkanie koleżeńskie przy ciepłym posiłku, kawie i herbacie

 

                                                                                  – organizatorzy

VIII Indywidualne Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SS ,,Sokół” w Rynie

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na VIII Indywidualne Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SS ,,Sokół” w Rynie, które odbędą się dnia 27.10.2019 na strzelnicy w m. Canki .

(Zawody przeniesione z dnia 17 czerwca 2019r.)

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW1.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. 2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.3.Rywalizacja sportowa.4.Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego5.Promowanie zdrowego trybu życia.6.Integracja środowiska strzeleckiego.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

 

Sekcja Strzelecka

SOKÓŁ Ryn

 

 • TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

27.10.2019 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

 1. Canki

(zawody przeniesione z 17 czerwca 2019r.)

 

 

IV.KONKURENCJE

 1. Karabin centralnego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze,

Broń AK47 zapewnia organizator, lub własna odpowiadająca regulaminowi zawodów.

Cel: Tarcza NT23p

Odległość: 100m

Liczba naboi: 3 +10

Postawa: leżąca

Czas: 30 sekund seria próbna

60 sekund seria oceniana

 

2.Wielobój strzelecki na czas.

Karabin centralnego zapłonu,

Pistolet centralnego zapłonu,

Strzelba gładkolufowa.

Cel: Popery, Tarcze IDPA

 

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 

 

 1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS  oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

 

Za 1,2,3 miejsca w poszczególnych konkurencjach wręczone będą

medale, w klasyfikacji generalnej wszystkich konkurencji za 1 miejsce będzie wręczony puchar, za 2,3 miejsca medale, za 4,5,6 miejsca dyplomy.

 

 • ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

 

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary. Na zawodach organizator zapewnia poczęstunek.

                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN                                                                                               SEKCJA  STRZELECKA  ,,S O K Ó Ł” w RYNIE 

      Regionalny Park Kultury, Edukacji i Turystyki w Rynie               

     ZAPRASZAJĄ na IV  OTWARTE INDYWIDUALNE ZAWODY STRZELECKIE

      O STATUETKĘ  ŚLIMAKA MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA   CITTASLOW-

        Cel turnieju : popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego,

INTEGRACJA  W RAMACH  MIAST PARTNERSKICH ,, CITTASLOW”, spotkanie towarzyskie Mieszkańców, Samorządowców ,  i Gości z innych Gmin i Miast.

 1. Organizator :  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka ,, Sokół ‘’ w Rynie.

                                Regionalny Park Kultury, Edukacji i Turystyki w Rynie

 1. Termin i miejsce turnieju: 29.09.2019r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki).

 

 1. Konkurencje: Karabinek bocznego zapłonu kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z pozycji leżącej,  5 strzałów z pozycji leżącej do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

 Medale oddzielnie za zwycięstwo w  karabinie bocznego i centralnego zapłonu

 1. Konkurencja dodatkowa o medal  strzelca:  ,,Sokole Oko” AK-47 kal. 7,62
 2. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl. II

Kierownik Konkurencji  kbz – Krzysztof Przeorek s kl. III

Kierownik Konkurencji kcz– Wojciech Dziokan   s kl. II

 

 1.   Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny Krzysztof Przeorek, Tomasz Dziokan
 2. Catering : Krzysztof Seksciński

10.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604 597 931

 1. Opłata startowa na miejscu -50 zł.

12.Nagrody ; I, II, III m. statuetki, IV,V,VI – dyplomy

                            I m w konkurencji:. k.b.z. i k.c.z. – medale

                             ,,Sokole Oko „ – medal lub statuetka

       Podsumowanie i wręczenie nagród  w Sali Widowiskowej przy ul. Szkolnej 1

        o godz. 16.00 ( dawny RCK, Kino )

                                               

13.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 

Podczas zawodów  w trakcie przerwy spotkanie integracyjne

                przy posiłku, kawie i herbacie.

 

                                     – organizatorzy  zawodów