TURNIEJ STRZELECKI GALINDÓW – SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” w Rynie

ZAPRASZAM NA TURNIEJ STRZELECKI GALINDÓW
SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” w Rynie
Strzelnica ,, SOKÓŁ”  30 czerwca ( NIEDZIELA) 2018, godz. 9.00

UWAGA !
PLANOWANY TURNIEJ na dn. 29.06 ( sobota) odbędzie się w części pierwszej dn. 30 06.2019r . Przepraszamy za zmiany z powodu pogody.

I. PIERWSZA CZĘŚĆ ZAWODÓW –  OTWARTA
KONKURENCJE  KARABINOWE:
I. Karabin bocznego zapłonu kal. 22– 5,6 mm – otwarte przyrządy celownicze strzelanie do tarczy.
1. – 50 m 3 strzały próbne, 10 strzałów pozycja leżąc.
2. – 50 m  10 strzałów pozycja stojąc
3. – 50m strzelanie do 5 celów reaktywnych- biatlonek – 3 pkt za strącenie

Kierownik konkurencji : Krzysztof Sekściński s kl. III
Sędziowie strzelań : Diter Cantop III kl  , Robert Sobieski III kl

II.  DRUGA CZĘŚĆ ZAWODÓW  DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI
KONKURENCJE PISTOLET OWE :
Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm –
1. Trzy strzały próbne do tarczy  i 10 ocenianych
2. Tor dynamiczny : 5 strzałów do celów reaktywnych
Uwaga: w tej konkurencji amunicja i broń własna zawodników
Kierownik Konkurencji: Grzegorz Sawicz s. kl. III
Sędziowie strzelan: Marcin Lenkiewicz s. kl. III
Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski
Sędzia Główny: Waldemar Buttner s kl. I
Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II
Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III
Jerzy Maruchacz s. kl.III
Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione
przed rozpoczęciem turnieju.
Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.
Zawodnicy będą oddzielnie klasyfikowani za konkurencje karabinowe i pistoletowe.

– Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn

XI OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA i GMINY RYN

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN  i SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” Ryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI RYŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW , ZAKŁADÓW

PRACY , SAMORZĄDOWCÓW, STOWARZYSZEŃ i ORGANIZACJI z GMINY RYN 

                                 oraz GOŚCI z INNYCH MIAST I GMIN     

            na     XI  OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE                                                                          

                     o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA i GMINY RYN   

 

              oraz PREZENTACJĘ KOLEKCJONERSKIEJ BRONI PALNEJ 

                             PRZEZ CZŁONKÓW  KLUBU ,, SOKÓŁ ‘ RYN

                             i INNYCH ZAPRZYJAŹNIONYCH KOLEKCJONERÓW

                              

Cel turnieju : popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, prezentacja broni kolekcjonerskiej, uczczenie rocznicy Konstytucji 3 Maja, spotkanie towarzyskie  Ryńskich Przedsiębiorców, Samorządowców , Spółdzielców , Stowarzyszeń i Gości z innych gmin i miast.

 1. Organizator :  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka ,, Sokół ‘’ w Rynie
 2. Termin i miejsce turnieju: 03.05.2018r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo,

zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki.).

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z pozycji leżącej,                                                                                                                       5 strzałów z pozycji leżącej do biatlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z pozycji leżącej  – 50 m. tarczy

 

Klasyfikacja zespołowa i  indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

W ZAWODACH  STARTUJĄ DRUŻYNY TRZYOSOBOWE.

 1. Konkurencja dodatkowa – indywidualnie : ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62
 2.     Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od -14 lat.

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl.II

      Kierownik Biura Obliczeń: Jerzy Maruchacz, Krzysztof Przeorek, Tomasz Dziokan

Kierownik Strzelań : Grzegorz Sawicz s.kl.III, inst.. strzel.

      Sędziowie  Stanowiskowi: Wojciech Dziokan, Diter Cantop, Tomasz Wyszomirski,

                                                  Mirosław Kowalski, Grzegorz  Niezbecki Sędziowie kl. III

  Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński, Krzysztof Przeorek rat.med.

7.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604597931

 1. Opłata startowa za 3 osoby 150 zł na miejscu lub  przelewem.

9.Nagrody ; I, II, III m. zespołowe – puchary,  I,II,III m. indywidualne – medale.                   

10.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

 1. Zgłoszenia do zawodów pod adres: kajak66poczta.onet.pl lub tel. 604 597 931

       termin zgłaszania drużyn do dn. 03.05.2019r

 1. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób

Uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

      Opłata startowa od drużyny 1                                                                                                 Podczas zawodów spotkanie koleżeńskie przy ciepłym posiłku, kawie i herbacie.. 

       Zapewniamy też napoje chłodzące.                  – ORGANIZATORZY                                                                                               

                                                                                  

III MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZA

 

SZKOŁY ŚREDNIE i PLACÓWKI OŚWIATOWE

na

OBJĘTE PATRONATEM STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

III MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE

POWIATU GIŻYCKIEGO

                                     

 1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja sportu strzeleckiego i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Spotkanie koleżeńskie uczniów szkół średnich i placówek oświatowych.

 

 1. Organizator:   Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie. Patronat: Starosta Powiatu Giżyckiego

 

 1. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie złożone z uczniów szkół średnich i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz reprezentacje innych szkół zaproszone przez organizatorów. W przypadku startu uczniów niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub rodzica, bądź pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: 13.04 .2019r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (za m. Canki – 1 km. przed Rynem,  pierwszy zjazd – w lesie z drogi           w prawo – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą ). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół.”

 

 1. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 10 kwietnia 2019 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl

wg treści: nazwa szkoły lub placówki oświatowej, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich

lub

karta zgłoszenia pobrana za strony www.kssokol.pl

 

 1. Konkurencje:

 

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

    

W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  indywidualna.

Startują drużyny trzyosobowe.

 

 1. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

 

 1. Nagrody.

 

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

 1. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego.
 2. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” w Rynie.

 

 

Wszystkie startujące drużyny otrzymają dyplomy.

 

 1. Osoby funkcyjne

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner – sędzia klasy I

Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński – sędzia klasy II

      Kierownik Biura Obliczeń: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Kierownik strzelań: Jerzy Dziokan s. kl. III,

 

 1. Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński,

                                                  ratownik medyczny Krzysztof Przeorek

 1. Catering: Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku
 2. Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

         

 

 

W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy zupie gulaszowej, herbacie

                i kawie.                          

                                                                                

                                                                            ORGANIZATOR

 

REGULAMIN III Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Giżyckiego-1

Formularz rejestracyjny na III MMSPG-1

X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA” 23 MARCA GODZ. 17.30 – NOCNY MIREK

SEKCJA STRZELECKA SOKÓŁ w RYNIE ZAPRASZA  NA  X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA”

23 MARCA GODZ. 17.30

 

 1. Nocne strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9mm

Otwarte przyrządy celownicze. Nie dopuszczamy lunety i kolimatora

Konkurencja tylko dla osób z uprawnieniami na posiadanie broni krótkiej.

Strzelanie do trzech tarcz z odległości 10, 15 i 20m ( trzy strzały próbne i po pięć strzałów do każdej tarczy)

Uwaga: Dopuszczamy oświetlenie z wykorzystaniem latarki ręcznej, oświetlenia na głowie i latarki zainstalowanej na broni

Sędzia konkurencji:  Grzegorz Sawicz – sędzia kl. III.

Sędzia techniczny:  Wojciech Sadkowski

Klasyfikacja : medalowa I, II i III m, dyplomy do VI miejsca

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I .

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński – s. kl. II

Członkowie: Krzysztof Przeorek s . kl. III, Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Tomasz Dziokan s . kl. III, Wojciech Sadkowski

Zasady bezpieczeństwa  i regulamin zostaną omówione bezpośrednio przed konkurencją strzelecką.

Opłata startowa 20 zł

Wyniki nie wliczają się do klasyfikacji dnia następnego.

DZIEŃ DRUGI

24 MARCA 2019 godz. 10.00

 1. Strzelanie z pistoletu PM- 64 kal. 9mm,

do tarczy z odległości 25 m, postawa stojąc

trzy strzały próbne plus 10 ocenianych

Sędzia konkurencji: Grzegorz Sawicz – s. kl. III inst.. strzel.

Sędziowie stanowiskowi: Diter Cantop s. kl. III, Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s kl. III, Tomasz Wyszomirski s. kl. III

Mirosław Kowalski  s. kl. III, Jerzy Dziokan s. kl.III

2.Strzelanie z karabinka sportowego  bocznego zapłonu kal. 22mm

do tarczy , postawa leżąc, odległość 50 m. Trzy strzały próbne, 10 oc.

 1. Strzelanie z karabinka sportowego bocznego zapłonu kal.22 mm

do tarczy, postawa stojąc, odległość 50m, trzy strzały próbne, 10 oc.

Przyrządy  celownicze otwarte ( muszka, szczerbinka) , nie dopuszcza się

używania lunety obserwacyjnej na stanowisku strzeleckim.

Zezwalamy  zawodnikom  używanie własnej broni strzeleckiej.

      Przepisy bezpieczeństwa i regulamin konkurencji zostaną omówione

bezpośrednio przed zawodami.

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy ciepłym posiłku

Opłata startowa: 70 zł

Kierownik  Zawodów: Mirosław Kowalski,

,, NOCNY MAREK – 2019 ‘’

ZAPRASZAMY  CZŁONKÓW SS ,,SOKÓŁ’ Ryn

NA  I ZIMOWY  NOCNY TURNIEJ STRZELECKI

,, NOCNY  MAREK – 2019 ‘’

 

1.Miejsce turnieju : Strzelnica Sokół – Canki

2.Termin turnieju: 09.02.2019 godz. 16.00

3.Konkurencje:   Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm

Strzelanie  nocne przy użyciu latarki do trzech tarcz

z odległości 10, 15 i 20m – 9 strzałów próbnych ,

15 strzałów ocenianych po pięć do każdej tarczy.

Broń , amunicja i latarka ręczna  własna zawodników.

Nie dopuszcza się  mocowania oświetlenia na broni.

 

4.Sędziowie konkurencji:

Sędzia Główny ; Waldemar Büttner s kl. I

Sędziowie stanowiskowi: Grzegorz Sawicz s kl.III

Mirosław Kowalski s .kl.III

 

Kontrola Techniczna: Dariusz Czerwonka s. kl III

 

Biuro Obliczeń : Jerzy Maruchacz s . kl. III

Krzysztof Przeorek s. kl. III

Sędziowie  Techniczni: Paweł Budka

Wojciech Sadkowski

 

Zabezpieczenie Medyczne: Krzysztof Przeorek – rat. med.

Kwatermistrz Zawodów: Krzysztof Sekściński s. kl. III

 

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski s. kl. III

 

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed

rozpoczęciem turnieju strzeleckiego.

 

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy grilu i kawie

 

– Zarząd SS ,, Sokół”  Ryn

X Zimowy Turniej Strzelecki o PUCHAR ZARZĄDU SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

  i KANDYDATÓW do KLUBU na X Zimowy Turniej Strzelecki

 o PUCHAR ZARZADU  SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 16 grudnia ( NIEDZIELA) 2018, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

I.Karabin bocznego zapłonu kal. 22– strzelanie do tarczy.

– 50 m 3 strzały próbne, 5 strzałów pozycja leżąc i 5 pozycja stojąc   

 

  Kierownik konkurencji : Krzysztof Czarniecki s kl. III

Sędziowie strzelań:  Krzysztof Przeorek s . kl. III

Sędzia techniczny ; Diter Cantop

 

KONKURENCJE PISTOLET OWE

 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi; Kon. 1: strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją; Konk. 2 :strzały do tarczy –  25m

Uwaga: w tej konkurencji amunicja własna zawodników

Kierownik Konkurencji: Jerzy Dziokan s. kl. III

                Sędziowie stanowiskowi: Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s. kl. III

STRZELBA GŁADKOLUFOWA :

 1. Strzelba bez magazynka ( bock, dubeltówka)

Kon. 1 : strzelanie do poperów

Kon. 2 : Strzelanie do rzutek

Kierownik  konkurencj: Grzegorz Sawicz s. kl. III

          Sedziowie stanowiskowy : Krzysztof Czarniecki s. kl. III

                                                      Piotr Dziokan s. kl. III

 

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski

Sędzia Główny: Waldemar Büttner s kl. I

Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II

                             Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III

                                                    Jerzy Maruchacz s. kl.III

Zabezpieczenie med.: Krzysztof Przeorek ,Tomasz Dziokan– ratownicy m.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.                                           W przerwie: posiłek i zebranie, oraz spotkanie Opłatkowe Członków Klubu.

 

                                     – Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn