IX Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko 27.11.2022r.

IX Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko 27.11.2022r.

                                            Regulamin

1.Cel zawodów:

-propagowanie sportów strzeleckich

-integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach

-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań

-wyłonienie najlepszych strzelców biorących udział w zawodach

-popularyzacja strzelectwa

2.Organizator zawodów:

Klub strzelecki Sokół Ryn

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

tel.514366436

email:dziokanmazury@gmail.com

3.Termin i miejsce zawodów

-Strzelnica „Sokół” w miejscowości Canki/k.Rynu

-rozpoczęcie zawodów 27.11.2022 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00

-zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego

-organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych

4.Program Zawodów

-otwarcie zawodów

-odprawa techniczna

-rozpoczęcie konkurencji

-rozdanie nagród

-zakończenie

Planowane jest rozegranie 3 konkurencji strzeleckich

1.Pistolet sportowy (Pcz)

-3 strzały próbne, 15 strzałów ocenianych

-odległość 25m

-przyrządy celownicze mechaniczne

-czas 10 minut

-postawa stojąc

-tarcza TS4

 1. 2GUN(strzelba gładkolufowa + pistolet centralnego zapłonu)

-cele metalowe

-ilość celi -10(4+8)

-konkurencja na czas(czas mierzony timerem)

-odległość około 15m

-przyrządy celownicze mechaniczne

-postawa stojąc

-ilość amunicji 4(strzelba)+8(pistolet)

-po skończeniu amunicji następuje zatrzymanie czasu

-za każdy nietrafiony cel doliczane jest 5 sekund karnych

3.Strzelba Gładkolufowa(breneka)

-tarcza p23

-odległość 50m

-czas 5 min

-4 strzały

-przyrządy celownicze mechaniczne

-postawa stojąc

 

5.Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

-zawodnicy posiadający licencje sportową PZSS

-zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolekcjonerską

6.Punktacja

-przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej z konkurencji

-w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych

-w konkurencji nr 2 punktacja liczona jest od najmniejszego czasu ukończenia konkurencji

-w konkurencji nr 3 w razie takiej samej liczy punktów możliwa będzie dogrywka w postaci jednego dodatkowego strzału

7.Nagrody

-puchary lub medale w każdej konkurencji za 1,2,3 miejsce oraz puchar za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej

-dyplomy w każdej konkurencji od miejsca 1 do 6

8.Koszty uczestnictwa

koszt uczestnictwa wynosi:

-konkurencja 1-30zł

-konkurencja 2-40zł

-konkurencja 3-30zł

 

9.Sprawy różne

-broń i amunicja we własnym zakresie

-konkurencje będą rozgrywane w kolejności

-organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji

-obowiązują ochronniki słuchu oraz okulary ochronne

-obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze

-protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników

-interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego głównego zawodów

-organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów

-broń i amunicja dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS

-zawody ujęte w kalendarzu WMZSS

 OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów- WYSZOMIRSKI Tomasz 11881/II/20

Kierownik Zawodów- NIEZBECKI Grzegorz  7767/II/20

Przewodniczący Komisji RTS- DZIOKAN Piotr  10474/II/20

Kierownik Biura Obliczeń – NIEZBECKI Grzegorz  7767/II/20

Sędzia Główny strzelań- SAWICZ Grzegorz  3020/II/22

Sędzia strzelań – DZIOKAN Wojciech  10485/II/20

Sędzia strzelań – SEKŚCIŃSKI Krzysztof  11886/II/21

zabezpieczenie medyczne:

ratownik medyczny- DZIOKAN Tomasz

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn

Zarząd Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn działając na podstawie § 20 i 21 statutu zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 19 listopada 2022 r. w Rynie – Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie. ul. Kopernika Szkolna 16.

Rejestracja uczestników od godz. 17:00. Pierwszy termin zebrania godz. 17:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:30.

Porządek walnego zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2020 r. do 31.12.2020r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2020r.
 7. Sprawozdanie zarządu za okres 01.01. 2021 r. do 31.12.2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego na dzień 31.12. 2021r.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2020 – 2021
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 11. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 12. Zmiany w zapisach statutu – wg załącznika do niniejszego zawiadomienia.
 13. Wniosek i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu tekstu jednolitego statutu obejmującego uchwalone zmiany.
 14. Wniosek i głosowanie nad podjęciem uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Klubu Jackowi Basińskiemu
 15. Wybory Prezesa oraz Zarządu
 16. Wybory do Komisji Rewizyjnej
 17. Omówienie spraw bieżących oraz kierunków rozwoju klubu
 18. Zakończenie walnego zebrania.

Zarząd SS SOKÓŁ Ryn

Załącznik:

Projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie. Proponowane zmiany – ujęte zostały czerwoną czcionką.

Załacznik do zawiadomienia – Uchwała nr w z dnia 19 listopada 2022r