Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,,SOKÓŁ”

Zawiadomienie o zawodach

19 lutego ( sobota) 2021r.  o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

Organizuje

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,,SOKÓŁ”

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

KONKURENCJE:

  1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

– ilość punktów do uzyskania – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy rozpoczęty centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

  1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

– ilość punktów do uzyskania – 100 – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu do tarczy.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

  1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

„Dziesiątka na czas” – czas – 1 minuta. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 2. Po sygnale START oddają 10 strzałów do celu o wymiarach fi 20 cm. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

– ilość punktów do uzyskania – 100 pkt Pomniejszone o 10 pkt za każdy strzał poza polem ocenianym.

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

  1. KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

„Piętnastka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych, bez strzałów próbnych – istnieje możliwość korzystania z własnych lunet obserwacyjnych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 15 strzałów w czasie 10 minut do tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;

‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;

‐ ilość strzałów: seria oceniana – 15 strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

– ilość punktów do uzyskania – 150 – suma punktów 15 strzałów uzyskanych w strzelaniu do tarczy.

 

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Dziesiątka na czas – 100 pkt – suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

„Piętnastka Snajpera bez optyki” – 150 pkt ocena wyników: suma punktów 15 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 450 pkt.

Do konkurencji nr 1, 2 i 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Konkurencja dodatkowa poza klasyfikacją łączną strzelba gładkolufowa – szczegóły konkurencji zostaną przedstawione na miejscu.

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej Karabin z optyką – konkurencje 1, 2 i 3 – Puchar/statuetka,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej medale.

Za konkurencję KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – Puchar/statuetka,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji medale

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Opłata startowa 100 zł