Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn 08 sierpnia 2021r. o godz. 10.00

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn
08 sierpnia  2021r.  o godz. 10.00

ORGANIZATOR
Sekcja Strzelecka SOKÓŁ
MIEJSCE
Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

KONKURENCJE:

IV.KONKURENCJE
1.Pistolet Sportowy, rewolwer lub Pcz (kaliber dowolny)
Cel: Tarcza Kcz
Odległość: 25m
Liczba naboi: 3+5
Czas: 60 sekund seria próbna
3 minuty seria oceniana
Do uzyskania 50 punktów.
2.    Pistolet lub rewolwer, dowolny kaliber
Cel: Tarcza: nt /23p
Odległość: 25m
Liczba naboi: 5
Czas: 60 sekund czas przygotowawczy bez strzałów próbnych, 3 minuty seria oceniana
Do uzyskania 50 punktów.
3.    Karabin bocznego zapłonu mechaniczne przyrządy celownicze
( muszka, szczerbinka, przeziernik)
Cel: Tarcza Kcz
Odległość: 50m
Liczba naboi: 3+10
Czas: 60 sekund seria próbna, 3 minuty seria oceniana
Postawa leżąca.
Do uzyskania 100 punktów.

4. Karabin bocznego zapłonu z optyką – dopuszczalny start karabin z przeziernikiem.
Cel: Tarcza PPN 10m
Odległość: 50m
Liczba naboi: 10
Czas przygotowawczy 60 sekund bez serii próbnej, 3 minuty seria oceniana
Postawa leżąca.
Do uzyskania 100 punktów.

5. Strzelba gładkolufowa – tylko dubeltówka lub bock, dopuszczalne ładownice na kolbie.
Strzelanie do poperów na czas – 5 szt
Czas  2 min, ilość strzałów wg uznania zawodnika.
Do uzyskania 50 punktów – najlepszy czas zawodów – następne miejsca punktowane – za każdą rozpoczętą sekundę – (minus 1 punkt).
6. Strzelba gładkolufowa – tylko dubeltówka lub bock
Strzelanie do tarczy PSP – rodzaj naboju breneka – dwa strzały.
Cel: Tarcza PSP
Odległość: 50m
Liczba naboi: 2
Czas: 60 sekund
Do uzyskania 20 punktów.

Razem do uzyskania w zawodach 270 pkt.
PROCEDURA STRZELANIA
a.    Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania,
b.    Na komendę „CZAS PRZYGOTOWAWCZY ” zawodnicy wyjmują broń ,skierowaną w kierunku przedpola. Czas przygotowawczy trwa 3 minuty.
c.    Zabrania się wprowadzać nabój do komory nabojowej oraz ładować amunicję do magazynka z wyjątkiem broni Semi-Auto, pistoletów i rewolwerów gdzie w czasie przygotowawczym można załadować magazynek lub bęben, nie można go jednak podpiąć do broni.
d.    Broń można załadować i rozpocząć strzelanie po komendzie START
Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” obowiązkowo przerwanie strzelania, rozładowanie broni i magazynków, okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;
•    Po komendzie „PRZEJRZAŁEM ” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie, niezwłoczne schowanie broni do futerału;
•    Każdy strzał przed komendą „SERIA OCENIANA START ” i po komendzie „STOP – ROZŁADUJ ” może skutkować dyskwalifikacją;

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.
NAGRODY –
Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar + Czapka zimowa – uszanka,
Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej Puchary.
UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.
Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Opłata startowa 50 zł