VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską, które odbędą się dnia 20.12.2020 na strzelnicy ,, SOKÓŁ” w m. Canki .

Rejestracja zawodników od godz. 8.30

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00

Wszystkich obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne.

Utrzymujemy zasady sanitarne podczas pandemii. Zachowanie odpowiedniej odległości.

 

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. Rywalizacja sportowa. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego .Promowanie zdrowego trybu życia. Integracja środowiska strzeleckiego. Świąteczne spotkanie  Gości i członków klubu.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Rejestracja Zawodników  8.30 – 9.00

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

20.12.2020 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn Canki

 

IV.KONKURENCJE

1.Pistolet Sportowy, rewolwer lub Pcz (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza Kcz

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +5

Czas: 60 sekund seria próbna

3 minut seria oceniana

  1. Pistolet lub rewolwer, dowolny kaliber

Cel: Tarcza: nt /23p

Piec strzałów

Czas 3 min.

  1. Karabin bocznego zapłonu . otwarte mechaniczne przyrządy celownicze

( muszka, szczerbinka)

3 strzały próbne + 10 ocenianych

Postawa leżąca.

  1. Strzelba gładkolufowa

Strzelanie do poperów

Czas  2 min

 

 

 

  1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nie posiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

  1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS  oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

Za 1,2,3 miejsca medale w klasyfikacji generalnej.

1-6 miejsca dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  w dniu zawodów. Godz.8.30-9.00

 

  1. ZASADY FINANSOWANIA

 

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary.

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed zawodami.

 

                  – Zarząd SS ,, SOKÓŁ „ Ryn