VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn zaprasza na VI Wigilijne Zwody Strzeleckie o Gwiazdę Betlejemską, które odbędą się dnia 20.12.2020 na strzelnicy ,, SOKÓŁ” w m. Canki .

Rejestracja zawodników od godz. 8.30

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00

Wszystkich obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne.

Utrzymujemy zasady sanitarne podczas pandemii. Zachowanie odpowiedniej odległości.

 

 

Regulamin Zawodów

 

I.CEL ZAWODÓW.

Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. Rywalizacja sportowa. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego .Promowanie zdrowego trybu życia. Integracja środowiska strzeleckiego. Świąteczne spotkanie  Gości i członków klubu.

 

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Ryn

 

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Rejestracja Zawodników  8.30 – 9.00

Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00

20.12.2020 Strzelnica Sekcji Strzeleckiej SOKÓŁ Ryn Canki

 

IV.KONKURENCJE

1.Pistolet Sportowy, rewolwer lub Pcz (kaliber dowolny)

Cel: Tarcza Kcz

Odległość: 25m

Liczba naboi: 3 +5

Czas: 60 sekund seria próbna

3 minut seria oceniana

 1. Pistolet lub rewolwer, dowolny kaliber

Cel: Tarcza: nt /23p

Piec strzałów

Czas 3 min.

 1. Karabin bocznego zapłonu . otwarte mechaniczne przyrządy celownicze

( muszka, szczerbinka)

3 strzały próbne + 10 ocenianych

Postawa leżąca.

 1. Strzelba gładkolufowa

Strzelanie do poperów

Czas  2 min

 

 

 

 1. UCZESTNICTWO

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby nie posiadające pozwolenia strzelają z instruktorem.

 1. KLASYFIKACJA

 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS  oraz regulaminami klubowymi.

 

VII. NAGRODY

Za 1,2,3 miejsca medale w klasyfikacji generalnej.

1-6 miejsca dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  w dniu zawodów. Godz.8.30-9.00

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA

 

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50zł plus ew. koszty amunicji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca, do konkurencji 2 obowiązkowe okulary.

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed zawodami.

 

                  – Zarząd SS ,, SOKÓŁ „ Ryn

 

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Zawiadomienie o zawodach

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

13 grudnia ( niedziela) 2020r.  o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

Organizuje

 VI Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

 

KARABIN z optyką – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

KARABIN mechaniczne przyrządy celownicze  kal 7,62 x 39 – odległość 200 metrów

 1. „Dziesiątka 7,62×39” – Strzelanie z karabinu kalibru 7,62×39 samopowtarzalnego z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 najlepszych strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

 1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.
 2. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.
 3. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.
 4. „Dziesiątka 7,62×39” – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów) uzyskanych w strzelaniu.

Razem do uzyskania w zawodach 400 pkt.

Do konkurencji nr 1 i 2 dopuszczone są wszelkie karabiny z optyką (również boczny zapłon i ładowane odprzodowo). Zawodnicy strzelający z karabinów wyposażonych w kompensator obowiązani są do stosowania przesłon oddzielających ich stanowisko od stanowisk sąsiednich.

Do konkurencji nr 3 dopuszczone są wszelkie karabiny z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone są wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Do konkurencji nr 4 dopuszczone są wszelkie karabiny kalibru 7,62×39 samopowtarzalne z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych.

Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Konkurencja dodatkowa poza klasyfikacją łączną strzelba gładkolufowa – szczegóły konkurencji zostaną przedstawione na miejscu. 

NAGRODY –

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar,

Za miejsce II-III  w klasyfikacji łącznej Puchary.

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS oraz formułą zawodów.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu i okulary obowiązują każdego strzelca. Organizator zapewnia środek dezynfekcyjny.

Ze względów bezpieczeństwa w walce z koronowirusem katering we własnym zakresie.

Będzie ognisko.