TURNIEJ Strzelecki nad JezioremORŁO

Zawiadomienie o zawodach

Zimowe Zawody Strzeleckie SS ,, SOKÓŁ” Ryn

03 października 2020r. (sobota) o godz. 09.00

Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

KONKURENCJE

1. KARABIN z optyką – odległość 200 metrów 

  1.  Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może  postawić broń i amunicję – 3+10 sztuk,  wolno się składać, ustawiać przyrządy,
  2. Zawodnik wykonuje 3 strzały próbne do białej tarczy ,następnie 10 strzałów punktowanych w czasie 5 minut.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

Broń i amunicja własna zawodników

2. KARABIN bez optyki – odległość 200 metrów 

  1.  Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może  postawić broń i amunicję – 3+10 sztuk,  wolno się składać, ustawiać przyrządy,
  2. Zawodnik wykonuje 3 strzały próbne do białej tarczy ,następnie 10 strzałów punktowanych w czasie 5 minut.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

Broń i amunicja własna zawodników.

 

Opłata startowa 50 zł.

Przed zawodami trening na dystansie 300 m

KARABIN z optyką

Harmonogram treningu oraz cele treningowe zostaną podane na odprawie. ‐

Broń i amunicja własna zawodników

Opłata startowa 50 zł.