Zawiadomienie o zawodach VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

Zawiadomienie o zawodach

VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

24 listopada ( niedziela) 2019r.  o godz. 09.00

Nadleśnictwo Giżycko oraz Sekcja Strzelecka SOKÓŁ

organizują

VI JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

 

MIEJSCE

Strzelnica SS SOKÓŁ RYN – Canki

 

KONKURENCJE:

 

KARABIN I STRZELBA

 1. „Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.
  Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 1+10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
  Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 1

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

2. „Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.
Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

‐ ilość strzałów: 10

‐ odległość strzelania: 200 m;

Broń i amunicja własna zawodników

3. „Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po wskazaniu i zaklejeniu przestrzelin przez Obsługę Tarcz lub w przypadku dobrych warunków atmosferycznych po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.
‐ odległość strzelania: 200 m;
‐ cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
‐ postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
‐ ilość strzałów: seria oceniana – 10 strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

Broń i amunicja własna zawodników. Organizator zapewnia karabin centralnego zapłonu w kalibrze 7,62×39.

4. „Strzelba” – Strzelanie ze strzelby do poperów, dopuszczone dubeltówki i bock wyłącznie z przyrządami celowniczymi – muszka i szyna celownicza. Ilość amunicji – nieograniczona.

Cel – 6 poperów, czas konkurencji 40 sekund . Zadaniem zawodnika jest trafienie (położenie) 6 poperów ustawionych w odległości 10-15 m od stanowiska strzeleckiego w czasie 40 sekund. Za wykonanie zadania zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Broń i amunicja własna zawodników. Organizator zapewni strzelbę. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

1. Jeden Strzał Snajpera – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

2. Dziesiątka Snajpera – 100 pkt – suma punktów 10 najlepszych strzałów uzyskanych w strzelaniu.

3. Dziesiątka Snajpera bez optyki – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów (10 najlepszych strzałów w przypadku oceny przestrzelin przez lunetę,) uzyskanych w strzelaniu.

 1. Strzelba – 100 punktów za trafienie (położenie) 6 poperów w czasie nie dłuższym niż 40 sekund.W sumie, w czwórboju można uzyskać max. 400 pkt.

 

PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU

– 2 konkurencje połączone.

1 .Strzelanie dynamiczne : 15 naboi – strzały do 5 celów reaktywnych w czasie 40 sekund oraz

 1. Strzelanie do tarczy – 50 m. – 5 minut,

Po sygnale start zawodnik stojąc na stanowisku strzeleckim ma za zadanie trafić (położyć) 5 poperów, a następnie z pozostałej amunicji oddać maksymalnie 10 strzałów do tarczy typu Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami)

Za wykonanie zadania w konkurencji 1 zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych lub po wyczerpaniu 15 szt amunicji bez trafienia wszystkich celów konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Za wykonanie zadania w konkurencji 2 – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Broń i amunicja własna zawodników. Nie dopuszcza się startu z pistoletami maszynowymi oraz z pistoletami wyposażonymi w kolby i inne niż mechaniczne – muszka i szczerbinka przyrządy celownicze. Ochronniki słuchu i okulary – OBOWIĄZKOWE.

Razem do uzyskania w zawodach 600 pkt.

NAGRODY – ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej – Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko,

Za miejsca II i III puchary.

Za miejsce I w konkurencjach broni długiej (tj. karabin z optyką, karabin bez optyki i strzelba)  – puchar.

Za miejsce I w konkurencjach pistoletowych  – puchar.

 

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny: Waldemar Büttner s. kl. I

Sędzia RTS – Jacek Basiński s. kl II

Kierownik Biura Obliczeń: Jacek Basinski s. kl. II,

Sędzia Główny Strzelań –Waldemar Büttner s. kl. I

Kierownik zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl III

 

UWAGA: konkurencje mogą ulec drobnej modyfikacji.

 

 

 

 

XII ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

                         STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

                       SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ” Ryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW i JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

oraz  GOŚCI z INNYCH POWIATÓW

                                

                      

            na     XII  ZAWODY STRZELECKIE                                                                          

                     o PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO  z OKAZJI

                     101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Cel turnieju  Uczczenie 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, spotkanie integracyjne.

 

 1. Organizator :  STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO, Sekcja Strzelecka ,, Sokół ‘’ Ryn
 2. Termin i miejsce turnieju:  sobota  09.11.2019r  godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”   m. Canki k. Rynu ( za Rynem  1 km w kierunku Giżycka – w lesie zjazd z drogi w lewo, zaznaczone będzie żółtą taśmą, od Giżycka w prawo 100 m  za m. Canki.).

CZĘŚĆ I

 1. Konkurencje: Karabinek KBKS Brno kal. 22 – 3 strzały próbne, 10 ocenianych

do tarczy z postawy leżąc,  5 strzałów z postawy leżąc do biathlonek – cel reaktywny.

Karabin centralnego zapłonu  7.62 x 39 AK 47 ,, Kałach”

     – 3 strzały próbne , 10 ocenianych z postawy leżąc  – 50 m. tarcza 23p.

Klasyfikacja zespołowa i  indywidualna łącznie za wynik z  wszystkich 3 konkurencji.

W ZAWODACH  STARTUJĄ DRUŻYNY TRZYOSOBOWE.

 1. Konkurencja dodatkowa – indywidualnie : ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62
 2.     Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

Startują zawodnicy  tylko w wieku pow. 16 lat, z opiekunem pełnoletnim  od 14 lat.

 1. Osoby funkcyjne:

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I

      Przewodniczący Komisji RTS: Jacek Basiński s. kl.II

     

 1. Catering: Krzysztof Sekściński

 

8.Kontakt telefoniczny :  Mirosław Kowalski 604597931

 1. Opłata startowa za 3 osoby 150 zł na miejscu lub  przelewem.

10.Nagrody ; I, II, III m. zespołowe – puchary,  I,II,III m. indywidualne – medale.

                            Drużyny otrzymają  pamiątkowe dyplomy                      

11.Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed zawodami.

12 Zgłoszenia do zawodów pod adres: e;mail: kajak66@poczta.onet.pl

                                                             lub tel: 604 597 931

         termin zgłaszania drużyn do dn. 07.11.2019r

13.. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób

uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

 

             Podczas zawodów spotkanie koleżeńskie przy ciepłym posiłku, kawie i herbacie

 

                                                                                  – organizatorzy