TURNIEJ STRZELECKI GALINDÓW – SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” w Rynie

ZAPRASZAM NA TURNIEJ STRZELECKI GALINDÓW
SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” w Rynie
Strzelnica ,, SOKÓŁ”  30 czerwca ( NIEDZIELA) 2018, godz. 9.00

UWAGA !
PLANOWANY TURNIEJ na dn. 29.06 ( sobota) odbędzie się w części pierwszej dn. 30 06.2019r . Przepraszamy za zmiany z powodu pogody.

I. PIERWSZA CZĘŚĆ ZAWODÓW –  OTWARTA
KONKURENCJE  KARABINOWE:
I. Karabin bocznego zapłonu kal. 22– 5,6 mm – otwarte przyrządy celownicze strzelanie do tarczy.
1. – 50 m 3 strzały próbne, 10 strzałów pozycja leżąc.
2. – 50 m  10 strzałów pozycja stojąc
3. – 50m strzelanie do 5 celów reaktywnych- biatlonek – 3 pkt za strącenie

Kierownik konkurencji : Krzysztof Sekściński s kl. III
Sędziowie strzelań : Diter Cantop III kl  , Robert Sobieski III kl

II.  DRUGA CZĘŚĆ ZAWODÓW  DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI
KONKURENCJE PISTOLET OWE :
Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm –
1. Trzy strzały próbne do tarczy  i 10 ocenianych
2. Tor dynamiczny : 5 strzałów do celów reaktywnych
Uwaga: w tej konkurencji amunicja i broń własna zawodników
Kierownik Konkurencji: Grzegorz Sawicz s. kl. III
Sędziowie strzelan: Marcin Lenkiewicz s. kl. III
Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski
Sędzia Główny: Waldemar Buttner s kl. I
Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II
Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III
Jerzy Maruchacz s. kl.III
Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione
przed rozpoczęciem turnieju.
Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.
Zawodnicy będą oddzielnie klasyfikowani za konkurencje karabinowe i pistoletowe.

– Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn