X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA” 23 MARCA GODZ. 17.30 – NOCNY MIREK

SEKCJA STRZELECKA SOKÓŁ w RYNIE ZAPRASZA  NA  X WIOSENNE ZAWODY STRZELECKIE o ,,PUCHAR SOKOŁA”

23 MARCA GODZ. 17.30

 

  1. Nocne strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9mm

Otwarte przyrządy celownicze. Nie dopuszczamy lunety i kolimatora

Konkurencja tylko dla osób z uprawnieniami na posiadanie broni krótkiej.

Strzelanie do trzech tarcz z odległości 10, 15 i 20m ( trzy strzały próbne i po pięć strzałów do każdej tarczy)

Uwaga: Dopuszczamy oświetlenie z wykorzystaniem latarki ręcznej, oświetlenia na głowie i latarki zainstalowanej na broni

Sędzia konkurencji:  Grzegorz Sawicz – sędzia kl. III.

Sędzia techniczny:  Wojciech Sadkowski

Klasyfikacja : medalowa I, II i III m, dyplomy do VI miejsca

Sędzia Główny Zawodów: Waldemar Büttner s. kl. I .

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński – s. kl. II

Członkowie: Krzysztof Przeorek s . kl. III, Grzegorz Niezbecki s. kl. III

Tomasz Dziokan s . kl. III, Wojciech Sadkowski

Zasady bezpieczeństwa  i regulamin zostaną omówione bezpośrednio przed konkurencją strzelecką.

Opłata startowa 20 zł

Wyniki nie wliczają się do klasyfikacji dnia następnego.

DZIEŃ DRUGI

24 MARCA 2019 godz. 10.00

  1. Strzelanie z pistoletu PM- 64 kal. 9mm,

do tarczy z odległości 25 m, postawa stojąc

trzy strzały próbne plus 10 ocenianych

Sędzia konkurencji: Grzegorz Sawicz – s. kl. III inst.. strzel.

Sędziowie stanowiskowi: Diter Cantop s. kl. III, Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s kl. III, Tomasz Wyszomirski s. kl. III

Mirosław Kowalski  s. kl. III, Jerzy Dziokan s. kl.III

2.Strzelanie z karabinka sportowego  bocznego zapłonu kal. 22mm

do tarczy , postawa leżąc, odległość 50 m. Trzy strzały próbne, 10 oc.

  1. Strzelanie z karabinka sportowego bocznego zapłonu kal.22 mm

do tarczy, postawa stojąc, odległość 50m, trzy strzały próbne, 10 oc.

Przyrządy  celownicze otwarte ( muszka, szczerbinka) , nie dopuszcza się

używania lunety obserwacyjnej na stanowisku strzeleckim.

Zezwalamy  zawodnikom  używanie własnej broni strzeleckiej.

      Przepisy bezpieczeństwa i regulamin konkurencji zostaną omówione

bezpośrednio przed zawodami.

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy ciepłym posiłku

Opłata startowa: 70 zł

Kierownik  Zawodów: Mirosław Kowalski,