,, NOCNY MAREK – 2019 ‘’

ZAPRASZAMY  CZŁONKÓW SS ,,SOKÓŁ’ Ryn

NA  I ZIMOWY  NOCNY TURNIEJ STRZELECKI

,, NOCNY  MAREK – 2019 ‘’

 

1.Miejsce turnieju : Strzelnica Sokół – Canki

2.Termin turnieju: 09.02.2019 godz. 16.00

3.Konkurencje:   Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm

Strzelanie  nocne przy użyciu latarki do trzech tarcz

z odległości 10, 15 i 20m – 9 strzałów próbnych ,

15 strzałów ocenianych po pięć do każdej tarczy.

Broń , amunicja i latarka ręczna  własna zawodników.

Nie dopuszcza się  mocowania oświetlenia na broni.

 

4.Sędziowie konkurencji:

Sędzia Główny ; Waldemar Büttner s kl. I

Sędziowie stanowiskowi: Grzegorz Sawicz s kl.III

Mirosław Kowalski s .kl.III

 

Kontrola Techniczna: Dariusz Czerwonka s. kl III

 

Biuro Obliczeń : Jerzy Maruchacz s . kl. III

Krzysztof Przeorek s. kl. III

Sędziowie  Techniczni: Paweł Budka

Wojciech Sadkowski

 

Zabezpieczenie Medyczne: Krzysztof Przeorek – rat. med.

Kwatermistrz Zawodów: Krzysztof Sekściński s. kl. III

 

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski s. kl. III

 

Przepisy bezpieczeństwa zostaną omówione przed

rozpoczęciem turnieju strzeleckiego.

 

Podczas przerwy spotkanie integracyjne przy grilu i kawie

 

– Zarząd SS ,, Sokół”  Ryn