X Zimowy Turniej Strzelecki o PUCHAR ZARZĄDU SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

 ZAPRASZAM CZŁONKÓW NASZEJ SEKCJI

  i KANDYDATÓW do KLUBU na X Zimowy Turniej Strzelecki

 o PUCHAR ZARZADU  SEKCJI STRZELECKIEJ ,,Sokół” Ryn

Strzelnica ,, SOKÓŁ” 16 grudnia ( NIEDZIELA) 2018, godz. 10.00

 

KONKURENCJE  KARABINOWE

I.Karabin bocznego zapłonu kal. 22– strzelanie do tarczy.

– 50 m 3 strzały próbne, 5 strzałów pozycja leżąc i 5 pozycja stojąc   

 

  Kierownik konkurencji : Krzysztof Czarniecki s kl. III

Sędziowie strzelań:  Krzysztof Przeorek s . kl. III

Sędzia techniczny ; Diter Cantop

 

KONKURENCJE PISTOLET OWE

  1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm – konkurencja mieszana.

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi; Kon. 1: strzały do 5 celów reaktywnych.

Po zestrzeleniu poperów pozostałą amunicją; Konk. 2 :strzały do tarczy –  25m

Uwaga: w tej konkurencji amunicja własna zawodników

Kierownik Konkurencji: Jerzy Dziokan s. kl. III

                Sędziowie stanowiskowi: Piotr Dziokan s. kl. III

Wojciech Dziokan s. kl. III

STRZELBA GŁADKOLUFOWA :

  1. Strzelba bez magazynka ( bock, dubeltówka)

Kon. 1 : strzelanie do poperów

Kon. 2 : Strzelanie do rzutek

Kierownik  konkurencj: Grzegorz Sawicz s. kl. III

          Sedziowie stanowiskowy : Krzysztof Czarniecki s. kl. III

                                                      Piotr Dziokan s. kl. III

 

Kierownik Zawodów : Mirosław Kowalski

Sędzia Główny: Waldemar Büttner s kl. I

Kierownik Komisji Klasyfikacyjnej: Jacek Basiński s. kl.II

                             Członkowie: Grzegorz Niezbecki s.kl.III

                                                    Jerzy Maruchacz s. kl.III

Zabezpieczenie med.: Krzysztof Przeorek ,Tomasz Dziokan– ratownicy m.

Przepisy bezpieczeństwa i regulamin zawodów zostaną omówione

przed rozpoczęciem turnieju.

Dopuszcza się  własną broń w wymienionym kalibrze.                                           W przerwie: posiłek i zebranie, oraz spotkanie Opłatkowe Członków Klubu.

 

                                     – Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” Ryn