OBSŁUGA – X Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego

Do obsługi zawodów zostali wyznaczeni przez Zarząd Klubu:

 1. Jacek Basiński – Sędzia główny
 2. Waldemar Büttner – Przewodniczący komisji RTS
 3. Mirosław Kowalski – kierownik zawodów
 4. Dziokan Jerzy – sędzia strzelań
 5. Czarniecki Krzysztof – sędzia strzelań
 6. Niezbecki Grzegorz – biuro obliczeń
 7. Maruchacz Jerzy – biuro obliczeń
 8. Dziokan Wojciech – amunicyjny
 9. Dziokan Tomasz – zabezpieczenie medyczne

sędziowie techniczni

 1. Sulej Bronisław
 2. Kamiński Michał
 3. Przeorek Krzysztof
 4. Dziokan Piotr
 5. Wyszomirski Tomasz
 6. Wyrozębski Michał