Prace gospodarcze na strzelnicy

Na sobotę 26 sierpnia br na godz 9.00 Krzysiek Sekściński zaprasza członków klubu na strzelnicę celem przeprowadzenia robót modernizacyjnych.

Pamięci Jerzego Cieśli

Odszedł od nas
inspektor Jerzy Cieśla

 

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Prezes Klubu Strzeleckiego ,,Garda” w  Ostródzie
Honorowy Członek Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie Zasłużony dla Strzelectwa Sportowego w Gminie Ryn.

 

Kolega Jerzy Cieśla od początku pomagał nam

w organizacji naszej  Sekcji  i  wznowieniu działania strzelnicy sportowej w Rynie.

Był wielkim mentorem i przyjacielem naszego klubu. Swoją  wiedzą i serdecznością wspierał wiele związków strzeleckich w regionie i kraju.

 

Żegnamy naszego  wielkiego Przyjaciela.

Panie Jerzy – będzie nam Pana bardzo brakowało.

 

Cześć Twojej Pamięci

 

                 -Zarząd Sekcji Strzeleckiej ,,Sokół” w Rynie