Kurs dla prowadzącego strzelanie

Kurs na prowadzącego strzelanie PZSS  odbędzie się w dniach:

14 lipca – część teoretyczna

15 lipca – część praktyczna (podczas zawodów KS SOKÓŁ  na strzelnicy W Rynie).

Godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

Potrzebne dokumenty:

– patent strzelecki PZSS (skan)

– licencja Strzelecka PZSS (skan)
– imię i nazwisko
– data i miejsce urodzenia
– pesel
– adres zameldowania z kodem pocztowym

– dowód osobisty skan

Opłaty

–  350 zł wplata do skarbnika KS SOKÓŁ

–  50zł legitymacja na konto PZSS

Rachunek bieżący PZSS: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH SA o/Warszawa. Potwierdzenie wpłaty z resztą dokumentów do skarbnika.

Dokumenty dostarczyć do dnia 1 lipca do Skarbnika KS SOKÓŁ.