ZAWIADOMIENIE O IX OTWARTYCH ZAWODACH STRZELECKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

KLUB STRZELECKI „GARDA” w Ostródzie

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZAJĄ

 na

IX  OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

O PUCHARY BURMISTRZA

MIASTA i GMINY  RYN


 1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, uczczenie rocznicy Konstytucji 3 Maja, spotkanie towarzyskie miłośników strzelectwa.

 

 1. Organizator:   Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Klub Strzelecki „GARDA” w Ostródzie, Sekcja Strzelecka ,,SOKÓŁ” w Rynie.

 

 1. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie. W przypadku startu zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: 03.05 .2017r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ”         m. Canki k. Rynu (miedzy miejscowością Canki, a Rynem, zjazd w lesie z drogi – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół.” (oznaczenie żółtą taśmą).

 

 1. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 02 maja 2017 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl oraz 03 maja do godziny 9.30 osobiście na strzelnicy.

(nazwa drużyny, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich)

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ PRAWO DO OGRANICZENIA ILOŚCI UCZESTNIKÓW DO 20 DRUŻYN – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Konkurencje

 

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca – startuje jednocześnie 4 zawodników.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca – startuje jednocześnie 4 zawodników.

 

W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  odrębna indywidualna.

 

 1. Konkurencja dodatkowa: ,, SOKOLE OKO” karabin sportowy kal. 7,62

 

 1. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

 

 1. Nagrody.

 

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

 1. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostanie pucharem i medalami dla członków drużyny ufundowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 2. Miejsca II i III w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną medalami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 3. Pierwsze trzy miejsca w prowadzonej odrębnie klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną medalami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

 

 

 

Opłata startowa  za 3 osoby 120 zł  (w tym opłata za amunicję i posiłek) na miejscu.

 

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki  s. kl. III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński s. kl.II

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner s. kl. II,

Konsultant zawodów z ramienia: Ewa Büttner

Zabezpieczenie medyczne:

Zespół ratowników medycznych

– Izabela Gorlo

Tomasz Dziokan

Marcin Mielniczek,

Obsada sędziowska:

– Krzysztof Czarniecki s. kl. III

– Jerzy Dziokan s. kl III

– Mirosław Kowalski s. kl. III

– Jerzy Maruchacz s. kl. III

– Marcin Mazur s. kl. III

– Grzegorz Sawicz s. kl .III

Sędziowie techniczni:

– Bolesław Bagiński

– Piotr Dziokan

– Wojciech Dziokan

– Krzysztof Przeorek

– Paweł Sadłowski

– Krzysztof Sekściński

– Michał Wyrozębski

 

 

Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.

 W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy grochówce, herbacie i kawie.                          

                                                                               

                                                                            ORGANIZATOR

 REGULAMIN IX Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta I Gminy Ryn

Formularz rejestracyjny na IX OTWARTE ZAWODY STRZELECKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN