I Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

 

SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie

 

ZAPRASZA

SZKOŁY ŚREDNIE i PLACÓWKI OŚWIATOWE

na

OBJĘTE PATRONATEM STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

I MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA STRZELECKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

1. Cel turnieju: popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, popularyzacja sportu strzeleckiego i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Spotkanie koleżeńskie uczniów szkół średnich i placówek oświatowych.

2. Organizator:   Sekcja Strzelecka ,,Sokół” w Rynie. Patronat: Starosta Powiatu Giżyckiego

3. Uczestnicy: trzyosobowe drużyny strzeleckie złożone z uczniów szkół średnich i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego oraz reprezentacje innych szkół zaproszone przez organizatorów. W przypadku startu uczniów niepełnoletnich wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub rodzica, bądź pełnoletniej osoby dysponującej odpowiednim upoważnieniem od rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika.

4. Termin i miejsce turnieju: 22.04 .2017r godz. 10.00   Strzelnica Sportowa ,, SOKÓŁ” m. Canki k. Rynu (za m. Canki – 1 km. przed Rynem,  pierwszy zjazd – w lesie z drogi w prawo – zaznaczony będzie  wiszącą żółtą taśmą ). Po  zjeździe z szosy ok. 1 km do strzelnicy  ,,Sokół”.

5. Rejestracja trzyosobowych drużyn do dnia 17 kwietnia 2017 na adres e-mailowy biuro@kssokol.pl

wg treści: nazwa szkoły lub placówki oświatowej, imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, imię i nazwisko opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich

lub

karta zgłoszenia pobrana za strony www.kssokol.pl przesłana na adres biuro@kssokol.pl

6. Formuła zawodów:

 

– eliminacje:

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m do klapek metalowych (biathlonek).

Po 5 strzałów –  czas strzelania ograniczony do 3 minut – postawa leżąca.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

finały – biorą w nich udział cztery drużyny z największym dorobkiem punktowym

I -strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK47 (Kałach) do tarczy na 50 metrów – 3 strzały próbne plus 10 ocenianych – postawa leżąca.

 W trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i  indywidualna.

Startują drużyny trzyosobowe.

 7. Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów.

8. Nagrody.

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie:

  1. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego.
  2. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” w Rynie.
  3. Pierwsze trzy miejsca w prowadzonej odrębnie klasyfikacji indywidualnej szkół gimnazjalnych nagrodzone zostaną pucharem za miejsce I i medalami za miejsce II i III ufundowanymi przez Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rynie.

Wszystkie startujące drużyny otrzymają dyplomy.

9. Osoby funkcyjne

Kierownik zawodów: Grzegorz Niezbecki – sędzia klasy III

Sędzia Główny Zawodów: Jacek Basiński – sędzia klasy II

Kierownik Biura Obliczeń: Waldemar Büttner – sędzia klasy II

Kierownik strzelań: Grzegorz Sawicz s. kl. III,

Sędziowie strzelań: Krzysztof Czarniecki s.kl.III, Jerzy Dziokan s. kl.III, Mirosław Kowalski s. kl. III, Jerzy Maruchacz s. kl.III,  Marcin Mazur s.kl.III,  Grzegorz  Sawicz s.kl III,

Sędziowie techniczni: Krzysztof Przeorek, Krzysztof Sekściński, Bolesław Bagiński.

Sekretarz zawodów: Aldona Lemieszek

10. Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek Basiński,

                                                  ratownik medyczny Krzysztof Przeorek

11. Catering: Jerzy Dziokan, Wojciech Dziokan, Piotr Dziokan

12. Przepisy bezpieczeństwa zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz zostaną one omówione przed zawodami.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób uczestniczących w zawodach do potrzeb promocji klubu oraz PZSS.

         

 

 

W przerwie zawodów spotkanie koleżeńskie przy grochówce, herbacie i kawie.                          

 

ORGANIZATOR

 

Formularz rejestracyjny na I MMSPG

REGULAMIN I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Giżyckiego