DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

STAROSTA POWIATU GIŻYCKIEGO

oraz

STOWARZYSZENIE SPORTOWE i REKREACYJNE

SEKCJA STRZELECKA ,, SOKÓŁ” w Rynie

zapraszają na

DZIEWIĄTE  ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

 1. Cel turnieju: – popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród przedstawicieli samorządów powiatu giżyckiego i sąsiednich.

 

 1. Organizator: Starosta Powiatu Giżyckiego i Sekcja Strzelecka „Sokół” w Rynie.

 

 1. Termin i miejsce turnieju: sobota 5.11.2016 r. godz. 10.00 strzelnica sportowa „SOKÓŁ” w Rynie (pomiędzy jeziorami Ołów i Orło – dojazd od Giżycka pierwszą drogą w prawo, w lesie za m. Canki, znak rozpoznawczy – żółta taśma).
 1. Konkurencje dla trzyosobowych reprezentacji:

I -strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na 50 metrów – 3 strzały

próbne plus 10 ocenianych.

II – strzelanie z karabinka kbks na 50 m z pozycji leżącej do klapek metalowych.

Po pięć strzałów –  czas strzelania ograniczony do  3 minut z jednego stanowiska.

Startuje jednocześnie 2 zawodników.

III – strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu AK-47, 7,62 x 39 („Kałasznikow”) 3 strzały próbne plus 10 ocenianych.

IV- „Sokole Oko” (indywidualnie) z karabinka 7,62.

Osoby funkcyjne:

– kierownik zawodów: Mirosław Kowalski, sędzia kl. III

– sędzia główny: Jacek  Basiński, sędzia kl. II

– przewodniczący komisji klasyfikacyjnej Jerzy Cieśla, sędzia kl. I

-Zabezpieczenie medyczne: lek. med. Jacek  Basiński

 

 1. Warunki bezpieczeństwa: warunki bezpieczeństwa zostaną omówione bezpośrednio przed strzelaniem zgodnie z Regulaminem Strzelnicy i Regulaminem Turnieju.
 2. Organizacja: Uczestnicy turnieju korzystają z broni i amunicji dostarczonej przez organizatora.
 3. Mirosław Kowalski tel. kom. 604 59 79 31; kajak66@poczta.onet.pl

 

 1. Opłata startowa: 150 zł od trzyosobowej reprezentacji.

 

 1. Termin zgłoszeń do 3.11.2016, godz. 15:00. W przypadku rezygnacji z zawodów po 3.11.2016 r. opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. Wyposażenie: każdy uczestnik otrzyma okulary ochronne (mogą być okulary korekcyjne), ochraniacze słuchu.
 2. NAGRODY :

Startujący w zawodach zawodnicy będą oceniani drużynowo i indywidualnie.

Pierwsze trzy miejsca nagrodzone zostaną pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Giżyckiego. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kawę i herbatę.

                                                                                 

DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami i wysłać faksem 0 87 428 11 51

do 3 listopada 2016 r.

 

 

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo niżej wymienionych osób

w

DZIEWIATYCH ZAWODACH STRZELECKICH SAMORZADÓW

O PUCHAR STAROSTY GIŻYCKIEGO

 

 

Imię i Nazwisko                                                                   Instytucja/telefon

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w zawodach w wys. 150,00 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) zobowiązujemy się przesłać na rachunek: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie: MBS w Giżycku  o/ Ryn  65 9343 1015 13 06 16 81 2000 0010 „zawody strzeleckie”.

 

Upoważniamy Stowarzyszenie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 

Dane do faktury:

 

Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Główny księgowy                                 Pieczęć                                 Dyrektor/ Kierownik

 

ix_-powiatowe-zawody-strzeleckie