Wyniki „Dzień z Kałachem”

Sekcja strzelecka SOKÓŁ w Rynie

 

DZIEŃ Z ,,KAŁACHEM” NA STRZELNICY ,, S O K Ó Ł”

 

Komunikat klasyfikacyjny

 

Wielobój strzelecki:

karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39

– 100 m postawa leżąc,

– 200 m postawa leżąc,

– 50 m postawa stojąc,

karabin 7,62×39 oraz pistolet/rewolwer

– tor dynamiczny – 8 celów wielokrotnych, 6 celów reaktywnych.

 

LP Imię i nazwisko 100m 200m 50m Tor dynamiczny

Savage

RAZEM
1 Marcin Mazur 93 54 46 125 318
2 Grzegorz Sawicz 88 43 32 130 293
3 Grzegorz Niezbecki 76 36 42 90 244
4 Bruno Niezbecki 85 27 23 105 240
5 Jerzy Dziokan 80 28 43 80 231
6 Bartosz Słowikowski 40 36 35 100 211
7 Sławomir Słowikowski 67 19 36 85 207
8 Mirosław Kowalski 53 28 35 85 201
9 Waldemar Büttner 66 32 44 50 192
10 Marcin Lenkiewicz 74 3 37 65 179
11 Krzysztof Sekściński 82 16 37 0 135
12 Piotr Dziokan 26 14 8 80 128
13 Jacek Basiński 73 14 0 0 87
14 Krzysztof Przeorek 7 21 40 0 68

 

Kierownik Zawodów – Mirosław Kowalski 2457/III/08

Sędzia Główny – Jacek Basiński 4495/II/11

Kierownik biura obliczeń – Waldemar Büttner 6213/II/15

Sędzia stanowiskowy – Jerzy Dziokan 7764/III/15

Sędzia stanowiskowy – Grzegorz Niezbecki 7767/III/15

Sędzia techniczny –  Marcin Mazur

Sędzia techniczny – Piotr Dziokan

Sędzia techniczny – Marcin Lenkiewicz

Sędzia techniczny – Bartosz Słowikowski

Komunikat zawiera jeden protokół. Zawody przeprowadzono według własnego regulaminu. Protestów nie zgłaszano.

 

 

 

Sędzia główny

 

Jacek Basiński 4495/II/11